Hjertnespromenaden 9 er det fjerde huset på høyre side av gata og har hatt forskjellige eiere.

Eiendommen ble i 1874 solgt til lvar Andersen Gallis, men allerede samme år overtok dr. Julius Christensen. Han var bror av kommandør Chr. Christensen ved A/S Framnæs mek. Værksted. Christensen var gjennom flere perioder Sandefjords ordfører.

Christensens frue, Dorothea, født Frost, var en habil amatørmaler. Flere av hennes bilder er malt med utsikt mot Framnes og Stub med Hjertnes-jordene.

Av senere eiere av eiendommen kan nevnes Ole Wegger. Han flyttet fra sin gård på Fjeldvik til Hjertnespromenaden 9, som nabo til sønnen Arnt i nr. 7.

Nevnes kan også Dagfinn Christophersen som drev motorsykkelforretning i Torggata, danseskolelærer Bodil Schweder.

I noen måneder på 1970 tallet ble også tomte n brukt som midlertidig bensinstasjon for BP i den perioden som ny bensinstasjon ble bygd i Torggata

Les mer
Se bilde av stedet idag

Etter en rekke forskjellige eiere, overtok Thorstein Hansen nr. 9 i 1977.

Bygningsrådet godkjente i januar 1979 med 5 mot 2 stemmer en søknad om rivning. Og vedtaket ble umiddelbart (6. februar) effektuert.

Deretter ble det det satt opp midlertidige brakker for politi og Solbakkens Kjøreskole.


Kilder:

Kulturminner utgitt av Sandar Historielag

Knut Hougen: Sandefjords historie ll. Oslo 1932.

Per Thoresen: Hjertnespromenaden og en bygård i 1870- og 1880-årene.

Sandefjord-museene: Årbok 1976-78.

   
https://www.sandefjordshistorie.no