Område ovenfor "Brydeslottet" (Cathrineborg) som ble lagt ut til boliger i 1930.
Kommunens oppkjøp av Brydeløkka ga støtet til at privatfolk festet tomter i stor stil. På slutten av 1929 er 12 hus ferdige eller under oppføring. 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Brydeløkka

   
https://www.sandefjordshistorie.no