Brydedamveien går fra Breiliveien i syd til Høyåsveien i nord.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss. på:  lardex@online.no

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Brydedamveien 34

   
https://www.sandefjordshistorie.no