Rukla, eller Rugla som det ble skrevet tidligere, var navnet på en av Sandefjords mange bekker som rant gjennom sentrum. Er nå for lengst lagt i rør, og deler av Sandefjordsveien anlagt ovenpå. Området mellom Nybyen og Solvang blir nå gjerne omtalt som Rukla.
 

Mobekken og Bugårdbekken rant sammen og fortsatte som Ruklabekken litt nedenfor dagens (2017) fotgjengerbru over Sandefjordsveien. Rukla betyr «den rolige», «makelige», og det var den vanligvis, men ved mye regn eller snøsmelting flommet den over og skapte store problemer på sin vei ned til havna.
Merdstøde var navnet på et ørretfiske i denne bekken.
Barn fanget igler i Ruklabekken som ble solgt til apoteket, som igjen ble brukt for å suge ut blod og sykdommer.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.


 

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Ruklabekken div bilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Fisking i Ruklabekken

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Flom i Ruklabekken

   
https://www.sandefjordshistorie.no