Går fra Gokstadveien til Gokstadryggen.

  • Totalt bilder i artikkelen: 8

    Øvre Gokstadvei 21 - Gokstad øvre

   
https://www.sandefjordshistorie.no