Bettumfamilien kan på morssiden skrive seg tilbake til 1814 som leilendinger og eiere av gården.
Selveierbruk fra 1871, da skipper og reder O. C. Hansen kjøpte gården.
Øvre Gokstad ble forpaktet i 35 år, fra 1930 til 1965, av Mads Hunskaar og kona Borghild.
Frithjof Bettum eide gården fra 1931 til midt på 70-tallet, deretter Bjørn og Berit Bettum fram til 1997.
Eies av Anders Bettum i dag (2009).

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no