Dronningens gate går fra Hjertnespromenaden i sør til Peter Castbergs gate i nord, og har i likhet med Jernbanealleen et langt og rettlinjet gateløp som vitner om en bevisst moderne byplanlegging.

Tidligere var gaten mer oppstykket, og het Bodingaten og Løkkegaten. Nåværende navn kom til etter bybrannen i 1900, da vi også fikk Kongens gate og Prinsens gate. Ser vi på et kart fra 1906 eller et flyfoto fra 1956, gikk Dronningens gate rett inn på Moveien ved Bommene. Den var altså ikke ”amputert” ved Peter Castbergs gate som i dag (2017). Da var den mer som en innfartsvei fra Haukerød og ned til sentrum, og vi kan tenke oss at trafikken til og fra Aagaards plass av bønder til meieriet, Felleskjøpet og alle butikkene deromkring, samt rutebiltrafikken, gjorde Dronningens gate til en langt viktigere trafikkåre enn i dag. Sandefjordsveien fantes ikke.


 

Les mer

Øverst i Dronningens gate lå C.M.V, like nedenfor var Sandefjords Auto as som på folkemunne ble kalt Ford’n med verksted og bensinstasjon for MIL, senere BP, Norol, Statoil og så Circkle K. De neste kvartalene hadde stort sett eneboliger, før vi kom til Forsmanns gartneri vis a vis Kirkeparken. Odd Fellow losjen hadde sine lokaler på hjørnegården Dronningens gate/Rådhusgata. I 1956 flyttet Odd Fellow til nye lokaler i Odd Fellow-gården i Stockfleths gate. Deretter på gatens vestside lå Østlandets Bygningsartikkelkompani med lager og stor butikk. Nedenfor Thorstensens Fiskeforretning og på den andre siden Anna Stang – nå Stanghjørnet, Trygdekassegården med Roves Sportsbutikk, Håkon Thuves konfeksjon og N.B. Gustavsens fargehandel. Skiftende slakterbutikker bør nevnes før vi kommer til Sigurd B. Gade med herreklær og Arne Sagaas kolonial i den gamle Odd Fellow-gården.

For ikke å fortape oss helt i mangfoldigheten nær Aagaards plass nevner vi bare stikkordene Sandar Meieri, kafeen på motsatt side, radio- og TV-butikken til Hjalmar Larsen og skomaker Thorvald Eriksen før vi kommer til den store trebygningen på hjørnet ved Torggata med Barnemagasinet, samt skraphandler Dürbeck på andre siden. Da Dronningens gate fikk gjennomslag til Hjertnespromenaden, kom Globusgården, og vis a vis den lå den store bensinstasjonen, som trolig først hadde Mil på pumpene før det ble BP, Norol, Statoil og Circle K.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss. på: lardex@online.no

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Dronningens gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Dronningens gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Dronningens gate 2 A

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Dronningens gate 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 20

  Dronningens gate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 17

  Dronningens gate 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Dronningens gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 14

  Dronningens gate 9 - Vestfoldgården

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Dronningens gate 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Dronningens gate 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Dronningens gate 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Dronningens gate 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 19

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Dronningens gate 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Dronningens gate 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Dronningens gate 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Dronningens gate 26

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Dronningens gate 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 30

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Dronningens gate 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 32

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 34

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Dronningens gate 38

 • Totalt bilder i artikkelen: 15

  Dronningens gate 40 - servicecenter/ bensinstasjon

 • Totalt bilder i artikkelen: 29

  Dronningens gate 42 - Corneliussen Mek. Verksted

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Dronningens gate 42c

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Dronningens gate øvre del.

   
https://www.sandefjordshistorie.no