Dette er en forretningsgård som har butikk for firma Odd Gleditsch og Gjertsen Sport i 1 etasje, og kontorer for leger og andre helsetjenester i etasjene over.

   
https://www.sandefjordshistorie.no