Gartneriet til gartnermester Gustav Forsmann.

Gartneriet ble kjøpt av Edmund Kristoffersen som drev i flere år inntil han kjøpte deler av Tic Haven og utviklet et nytt konsept der, for så å flytte til Haukerød og Raveien. Forretningen ble senere solgt til Plantasjen, mens Edmund Kristoffersen etablerte nytt planteutsalg litt lenger nord, og med innkjøring fra Mosserødveien.

På 1980-tallet ble gartneriet revet og Sandefjord Kommune bygde Forsmannsenteret.

Gartnerinæringen omfatter hovedsakelig dyrking av blomster og planter, tidligere var frukt- bær- og grønnsakdyrking også en del av næringsgrunnlaget. Noen av gartneriene hadde egne utsalg ved drivhusene eller de omsatte gjennom butikk i byen.
Når vi på bybilder fra Sandefjord i tidligere tider ser hvilken handelsaktivitet det var fra boder og vogner på Torvet og Aagaards plass, vet vi at gartnerinæringen var godt representert der.
J. Christensen Ekheim med butikk på Torvet hadde eget gartneri utenfor byen. En stor og bynær bransjevirksomhet var Sandefjord Bads gartneri, som omsatte gjennom eget utsalg og til Gartnerhallens avdeling i Sandefjord. Også Breili Gartneri, Forsmann og Solvang Gartneri bør nevnes. Blomstersalget før jul var en travel og inntektsbringende sesong for bransjen. Alle skulle selv ha eller gi bort Juleglede, som senere ble avløst av Julestjerne. I løpet av 1990-tallet kom hagesentrene for fullt som konkurrent til de tradisjonelle gartneriene.

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no