Vestfoldbanken het opprinnelig Tønsberg Industri og Sjøfartsbank, og holdt til i Tønsberg. Den skiftet navn til Vestfoldbanken på slutten av 1960 årene og hadde planer om å etablere seg i hele fylket. I september 1970 fikk banken konsesjon på å opprette et kontor i Sandefjord. Dette ble åpnet 15/3 1972 med Oddvar Bruun som banksjef. 

Banken kjøpte meierigården sammen med Samtrygd for 1,5 mill.kr.  Senere kjøpte de Dronningens gate 8 og 10. Det var her, i Dronningens gate 8 og 10, at banken bygde sitt kontorbygg.  Da nybygget sto ferdig, hadde Vestfoldbanken fusjonert med Christiania Bank og Kreditkasse. (Senere kalt K-Bank). K-bank ble senere kjøpt opp av den svenske banken Nordea. Banken flyttet senere til hjørnet av Jernbanealleen og Landstads gate under navnet Nordea.

   
https://www.sandefjordshistorie.no