Sandefjord havn strekker seg mange hundre år tilbake i tid. Fra rundt år 1200 var det livlig utførsel av trelast til England og Tyskland herfra. Med tiden så man behovet for å kunne navigere båtene helt inn til bryggen, både for enklere laste- og losseprosess, proviantering og reparasjoner. Så i slutten av 1820-årene ble byggingen av et mer moderne bryggeanlegg påbegynt, og forholdene ble lagt til rette for brukernes krav til.kaianlegg. 
Siden den gang har det vært en kontinuerlig modernisering av kaianleggene. Det har nesten "alltid" vært skipsbyggerier i og nær havneområdet, og det største ble etter hvert Framnæs Mek. Værksted. Da FMV ble nedlagt, ble havnen hovedsakelig brukt til fergetrafikk og som småbåthavn. Området rundt havna og brygga har vært og er veldig sentralt i Sandefjords historie og det er mange bilder og aktiviteter som kan knyttes til dette området.
Vi har derfor valgt å samle dette under en paraply hvor, foruten bygninger og båter, livet rundt bryggeområdet vises.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

Les mer

Havna i bryggeområdet i Sandefjord har ofte vært et travelt område både sommer og vinter. Sommerene var, inntil hvalfangsten var slutt i siste halvdel av 1960-tallet, dominert av fangstflåtens båter, og da spesielt hvalbåtene.

På indre havn, rett ut for småbåthavna "Hesteskoen", lå Rosshavets båter Starbåtene tett i tett. På Stubb og ut over til Ranvik lå Kos-båtene som tilhørte Kosmosrederiet. På østsiden av fjorden fra Kamfjordværven og sydover lå Thor Dahls båter. I tillegg kom og gikk større og mindre fraktebåter, noen i faste ruter, mens andre i mer tilfeldige anløp.  Alle med last til og fra Sandefjord og omegn. 

Fra 1980-tallet kom fergetrafikken i gang med ulike ferger og bestemmelsessteder i Sverige og Danmark. De fleste rutene fikk relativt kort levetid inntil Sandefjordsmannen Jan Johansen startet med MF Bohus vinteren 1986 og med daglige avganger til Strømstad. Fergeruten ble først drevet under navnet Scandi Line. Dette selskapet ble kjøpt opp av Color Line som både fornyet flåten og økte antallet båter, sist med den nye miljøfergen Color Hybrid. I tillegg har det danskregistrerte selskapet Fjordline også startet med sin ferge MF Oslofjord. Resultatet er 3 ferger med i alt 6 avganger daglig fra Sandefjord til Strømstad og retur. Så snur det, Color Line reduserer til en ferge og oktober 2023 bakker Fjordline ut og avvikler sin rute Sandefjord - Strømstad.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kart over bryggene

 • Totalt bilder i artikkelen: 42

  Pir 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 18

  Pir 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 21

  Pir 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Småbåtbrygga (den gamle)

   
https://www.sandefjordshistorie.no