En kort gatestump som går vestover fra begynnelsen av Hystadveien ved Ekeberg gravlund, passerer Ekeberggata og stopper mot Kathrineborggata.

Gata er 117 meter lang og er oppkalt etter Sandefjords første byfogd, Peter Vogt Ottesen (1820–1916). Da gata ble navnsatt av bystyret i 1929, valgte man å sløyfe tittelen for å gjøre navnet enklere, så det ble Ottesens gate. I 1947 hadde man kommet på andre tanker, og det ble vedtatt å føye tittelen til.


Byfogd Ottesen var en meget dyktig mann, som satte sine merker i byens administrasjon og det forsømte politivesen. Under sine senere embedsstillinger som sorenskriver og assessor i høyesterett, gav han mange uttrykk for at han minnes Sandefjord med velvlije. Det er blandt annet han og hans hustru som har skjenket altersølvet til Sandefjords kirke.

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Byfogd Ottesens gate

   
https://www.sandefjordshistorie.no