Brydes gate ligger i Grønli og går som en bratt bakke fra Kamfjordgata opp mot Preståsen, videre i en slakk bue østover og deretter bratt nedover til Kamfjordgata igjen.
Bakken ble i sin tid kalt "Busebakken".
Kilde: Roger Davidsen: Steder i Sandefjord


Gaten er oppkalt etter Johan Mauritz Bryde (1830-99), skipsreder og iseksportør m.m. Jfr. også navn som Brydedammen og Brydehverven. Brydedammen demmet Bryde opp ca. 1880 og brukte den som isdam. De fleste av den litt eldre generasjon husker sikkert den lange isrennen, i hvilken isblokkene for i svimlende fart fra dammen og ned i sjøen. Isrennen er forlengst falt i staver og oppbrukt. En god del av materialene ble benyttet til oppførelsen av de to store gårder Thaulowsgate nr. 4 og 6 "Hemmegårdene"). En del av isrennen er vel kanskje også brukt til brensel av beboere i Grønli.
 

 

Les mer

Det er tre personer av slekten Bryde som kan være berettiget til å bli minnet med gatenavn. Kommunen har derfor i dette tilfelle valgt bare å gi navnet Brydes gate, som da gjelder:

Far, Johan Maurits Bryde, født 14. januar 1830 på gården Tangen på Veierland som tilhørte hans far, Johan Bryde, som var av dansk slekt. Han var gift med Karen Eriksen født 10. April 1837 døde 26.mai 1925 88 år gammel.
Johan Maurits var først på hvalfangst med Sven Foyn. Han kom senere til Sandefjord i 1850-årene og ble kaptein på flere kjente skuter. Han startet sitt eget skipsrederi og kjøpte skipsverftet til K. Wierød i Grønli, som ble til «Brydeverven». Han anla isdammen «Brydedammen» i Preståsen omkring 1880, og bygde en stor isrenne fra dammen, over Kamfjordgata og ned til bryggeområdet for levering av isblokker.
Bryde ble meget benyttet i kommunens tjeneste. Han var i mange år medlem av formannskapet. Hans skipsrederi vokste efter hvert til å bli et av byens største. Bryde stiftet Sandefjords Sjømandsforening, og var foreningens første mann fra 1880. Han stiftet også Redningsselskapet i 1891. Bryde bodde en tid i Grønli, og det er der Brydes gate ligger. Senere bygde han herskapshuset ”Kathrineborg”, der familien flyttet inn i 1885.

J. M. Bryde døde 26. juli 1899. 69 år gammel

To av hans sønner må også nevnes i forbindelse med Brydes gate.

Johan Bryde, født i 1858. Han tok styrmannseksamen bare 16 år gammel. I 21-års alderen førte han sin fars skute ”Dagmar”.

Stiftet Den norske Skibsførerforening 1889 i New York.

Senere ble han disponent for flere betydelige skipsaksjeselskaper og fangstselskaper. Han var med og stiftet Sandefjord Børs, Hvalfangerens Assuranceforening og Sandefjord Guttemusikk-korps.

1907 anla han også Gimle fabrikker, for raffinering av hvalolje med senere fabrikasjon av bunnstoff og skipsmaling, maskinoljer og kunstig gummi, et anlegg som ”Jotun” senere kjøpte og utvidet til et imponerende industrianlegg. Johan Bryde var medlem av den departementale ”sjømanskomite” og i en rekke år formann i ”Norsk Skipsførerforening”, som han hadde vært med og stifte.

1908  startet han hvalfangsten i det sørlige Afrika fra kysten av Mosambik i øst til Kongo i vest. Han startet også den første norske stuertskole. Johan Bryde døde i 1925.

Ingvald Martin Bryde var født 11.august 1860. I 14-års alderen gikk han til sjøs. Han tok styrmannseksamen fire år senere med beste karakter i alle fag. Han kom tidlig inn i hvalfangsten.

1883-88 var han fangstbestyrer av A/S ”Thekla”, som hans far disponerte. Senere bestyrte han ”Skjold & Værge” med hvalfangststasjon i Mafjord på Ingøy.

1890-årene bestyrte han Vestfold Hvalfangerselskaps anlegg i Tufjord.

1908 stiftet han Bryde & Dahls Hvalfangerselskap sammen med Thor Dahl, med fangst på Syd-Georgia, først med seilbarken ”Aviemore” og året efter med kokeriet ”Admiralen”.

1922 ble Bryde inspektør i rederiet. Ingvald Bryde var Ridder av St. Olavs Orden.

Han døde 15. mai 1931. 70 år gammel.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Brydes gate

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Brydes gate 1 - strid om innkjøring

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Brydes gate 18

   
https://www.sandefjordshistorie.no