Tidemands gate er den nordligste av tverrgatene i Nybyen og går fra Lundenveien i vest til Dronningens gate i øst.

Bakgrunnen for navnet er noe usikkert og det er to teorier.

.

Les mer

Teori 1:
Det er mulig at gaten har fått navnet etter Johanne Tidemand som var gift med Sandefjords rikeste  skipsreder, trelasthandler og forretningsmann Hans Christensen i den tiden C.L Leth var prest her. Johanne Tidemand gikk til kirken en 2. juledag, og ble så grepet av talen at  hun fikk nervesammenbrudd i fortvilelse over sin frelse. Christensen oppsøkte presten som svarte: Jeg skulle ønske at min tale hadde hatt en slik  virkning på flere. De gikk sammen hjem til Christensens hus på Torvet, den senere Høstgården, og fikk trøstet Johanne. Det var i denne anledningen Christensen skjenket et legat på 300 riksdaler som skulle brukes til skolelønn til lærer og klær til fattige barn. Legatet skulle bære Johanne Tidemands navn.

Terori 2:
Det kan tenkes at gatenavnet kommer fra  student Ole Tidemand som var sønn skipper Iver Tidemand. Ole ble huslærer hos presten Calundans barn i begynnelsen av 1700 tallet. Denne Ole Tidemand forførte  prestens 13 årige datter så det i all hast måtte  stelles til bryllup et par måneder etter Calundans død i 1732. Studenten ble senere domprost i Hedrum. 10 år senere ble han domprost i Bergen, og senere biskop. Men som det heter: Tidens rettsindigste menn felte ingen  gunstig dom over Ole Tidemand. En farlig mann kaltes han av den danske biskop Erik Pontoppidan , så det er tvilsomt om det er denne Tidemand gaten er oppkalt etter. Vi får vel håpe at det er Johanne man har hatt i tankene.

Kilde: Roger Davidsen: Steder i Sandefjord

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Tidemands gate 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Tidemands gate 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Tidemands gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Tidemands gate

   
https://www.sandefjordshistorie.no