Gata som tidligere het Østre Gade fikk nytt navn etter 1901, og er oppkalt etter Carl Fridmann Schanche.
Schanches gate ligger i Nybyen i Sandefjord sentrum. Gata starter fra Landstads gate, går nordover  krysser Tiedemanns gate og ved Skiringssalsveien gjør den en skarp sving vestover og ender opp i det som tidligere var Solvangveien i nord.
Gata er 470 m lang og bebyggelsen består for en stor del av eldre bolighus av tre. Den store boligblokka Schanches gate 5 ble oppført i 1954. Tidligere endte Schanches gate i Skiringssalsveien, men fikk Solvangveien lagt til ved kommunesammenslåinga i 2017. Dette fordi både Sandefjord og Andebu hadde samme veinavn. Andebu fikk beholde sin Solvangveien.
Gata som tidligere het Østre Gade fikk nytt navn etter 1901, og er oppkalt etter Carl Fridmann Schanche

03.03.1947: Schanckesgate endres til Schanchesgate.
03.03.1947: Navnet skal skrives med 2 ganger ch.

Les mer

Carl Frimann Schanche, født i 1813, ansatt som byfogd i Sandefjord fra 1867 til 1887.

Byfogd Schance ble ikke av de embetsmenn som satte store sport efter seg i Sandefjord.
Han måtte fra tid til annen tåle kritikk i avisene for mangel på initiativ som embetsmann, men noen grunn til vanlig misnøye var ikke til stede.
Han var med i utvalg og komitéer innen styre og stell som naturlig hører med til stillingen, bl. a. i middelskolens forstanderskap. 1885 ble det besluttet å nedlegge borgerskolen til fordel for middelskolen.
Han var blant de engasjerte i ”Boksamlingen”, der hans frue var en av stifterne av ”Bokkjøperforeningen”.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Schanches gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schanches gate 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schanches gate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Schanches gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schanches gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schanches gate 12

   
https://www.sandefjordshistorie.no