"Børresen-huset" eller skal vi si Børresenhjørnet med den Ass. kolonialen til Anton Laurits Børresen.
Huset, som ligger på hjørnet Schrøeters gate og Schanches gate, ble bygd ca 1885 av Anton Lauritz Børresen (Øystein, Kjell og Tor Z. Børresen sin farfar) som drev dagligvarehandel i første etasje. Huset ble senere påbygd en etasje hvor familien bodde. 
Sandefjord Blad 10.08.1929: Eiendomshandel, Schanckesgate nr. 6 og 8 tilhørende A. Heimdal er solgt til herr Einar Bøe, hersteds. Salget er formidlet ved Haldor Hansen AS.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no