Her de den gangen moderne boligblokkene som ble oppført og tatt i  bruk tidlig på 1950 tallet. Blokkene er senere blitt oppgradert med blant annet heis

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no