Denne lille gatestumpen går fra Torggata og bort til Sandefjordsveien. Dette var tidligere en del av Pukkestadveien. I 1981 kom navneendringen, Holmbrua fikk navn etter ei bru som gikk over bekken Rukla. Her kom tidligere trafikken fra sydvestre del av bygda, ned Bakkegata eller Gamlebrekka og inn til byen.

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Holmbrua diverse

   
https://www.sandefjordshistorie.no