Etter bybrannen i 1900 gikk store deler av sentrum med. Etter dette ble byen bygd opp med et delvis nytt gatenett i sentrum. Nygaden gikk fra nåværende Bjerggata til  Storgata, "navnet forsvant" og ble til Rådhusgaten etter brannen.

Rådhusgaten eksisterte ikke med det navnet før 1900, og det var kun den delen som før brannen het Nygaden (se kartet ) som hadde gateløp der hvor nåværende Rådhusgate befinner seg. På dette kartet fra 1868 stopper Nygaden ved Storgaden. Da kirken ble bygget i 1872 har man vel hatt behov for en gatelink vestover mot Kirkegaten (forlengelsen av nåværende Skolegate opp mot Sandeherred kirke)

Dette nye gateløpet går mot vestnordvest og krysser inn i Kirkegaden like syd for Langgaden (!) (Nåværende Kongens gade, men som hadde en litt annen vinkel og krysset med Kirkegaten lå litt sydvest for det nåværende kryss med Jernbanealleeen). Dette krysset/plassen ble kalt for Kjærlighetstorvet og var beliggende nokså midt i den nåværende byparken.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Nygaden

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Sandefjord gamle kirke (før bybrannen i 1900)

   
https://www.sandefjordshistorie.no