Den del av Skippergata som ligger vestenfor Thaulows gate er gammel og utgjorde en del av den såkalte "Bakgate".  Da den store byggeperiode begynte i 1834, ble denne gate ført fram til Bjerggata.. Gaten er bebygd med små hus som ligger tett i tett. Husene her gir et verdifullt innblikk i borgerskapets levekår på 1600-tallet. Skippergata 6 er fredet, og huset som er bygget omkring 1670, kan være et av de eldste borgerhusene i byen. Husets eiere fra 1700-tallet og fram til omtrent 1900 har tilhørt Sandefjords borgerlige toppsjikt. Det har vært eid av skippere og styrmenn, men også en lege og en kullhandler.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon. 

 

Les mer

 

 

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Skippergata 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 17

  Skippergata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skippergata 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Skippergata 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Uten gatenummer, tvers over gata fra nr. 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skippergata 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Skippergata 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Skippergata 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Skippergata 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Skippergata 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Skippergata 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Skippergata 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Skippergata og Torget

   
https://www.sandefjordshistorie.no