I Skippergata 10 var det i mange år brendselforretning som tilhørte A. Heimdal. Til å begynne med var det kull, koks og ved som utgjorde hovedsalget, men fra tidlig 1960 tallet ble flytende brensel som fyringsolje og parafin som overtok.
Firmaet hadde bygget en ganske stor bygning i krysset Museumsgata/Peter Grøns gate. Eier og driver til begynnelsen av 1970-tallet var Gunnar Heimdal, men ved hans død overtok Frank Eriksen virksomheten.

18.12.1935: Rodeforstander rode 9: Kontorist Gunnar Heimdal, Skippergt. 10.
30.09.1937: På Høires valgliste, kullhandler A. Heimdal.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no