Ekeberggata går fra Byfogd Ottesens gate i nord, krysser C. A. Larsens gate og Høsts gate, og stopper mot Pukkestadveien i syd.

I Ekeberggata 20 var det en kolonialforretning i krysset Ekeberggata / C.A. Larsens gate. Telefonkatalogen fra 1951 viser Olav Rui som innehaver.
  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Ekeberggata

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Ekeberggata 3

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Ekeberggaten

   
https://www.sandefjordshistorie.no