Vinkelveien ligger på Hauan og er en liten veistump som går i vinkel mellom Skiringsalsveien og Hauanstubben.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Vinkelveien 24

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Vinkelveien 72

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Vinkelveien på Hauan

   
https://www.sandefjordshistorie.no