Skiringssalsveien går fra Peter Castbergs gate og vestover via Bugårdsbakken og fram til Furustadveien ved Stuen. 

Navnet er etter skolen Skiringssal og ble vedtatt 5. september 1919.


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Skiringssalsveien 9a

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Skiringssalsveien 26 - Sandefjord sykehus

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 30

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Skiringssalsveien 134

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 176

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Jernbanebrua ved Stuen

   
https://www.sandefjordshistorie.no