Tempobanen lå nord for Nybyen, opp mot jernbanelinjen. Banen var et viktig møtepunkt i Nybyen på 1930-tallet og under krigen.
Tempo fotballag ble stiftet der på 1930-tallet, og gjorde det svært bra. Om vinteren var det skøyteis og det ble bl.a. arrangert karneval. 
Banen var intakt til Sandefjord Skofabrikk etablerte seg her på slutten av 1950-tallet.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no