Opprinnelig var parken dyrket mark for Hjertnes gård, og da med navnet Badejordene. Senere, da Sandefjord Bad ble opprettet i 1837, og det etter hvert trengte en promenadeforbindelse vestover til badets societetsbygning ved Hjertnes hovedgård, ble det anlagt spaserveier og pen beplantning på begynnelsen av 1900-tallet.

Så sent som i 1939 ble Hjertnesjordet pløyd med traktor.

Etter at Sandefjord kommune overtok Sandefjord Bad med bygninger og arealer i 1936, ble det utarbeidet planer for omfattende bebyggelse i Badeparken. Dette ble det heldigvis for byen ikke noe av. Det ble det heller ikke da rutebileierne med støtte fra rådmannen ville anlegge en ny rutebilstasjon der. Det er tenkelig at protestbrevet fra Anders Jahre til rådmannen bidro til å droppe den planen.

Parken i sin nåværende form ble opparbeidet i tiden etter andre verdenskrig og fram til 1953, etter at deler av Sandefjord Bads anlegg i området ble revet, og tilsvarende også tomteområder til Park Hotel ble ferdigstilt i 1959, etter tegninger av arkitekt Arnstein Arneberg.

Midt i parkanlegget ligger skulpturanlegget «Poseidon», billedhugger Nina Sundbye (1944 – ). Den ble avduket  23. august 2011, etter at kommunen hadde utlyst en konkurranse som følge av at Jotun Fabrikker gitt midler til en større skulpturgruppe i parken i forbindelse med Sandefjords 150 års jubileum i 1995.

 

 

 

 


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 11

  Div. bilder fra Badeparken

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Bygging av Badeparken

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bautastein i Badeparken

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Skulpturer i Badeparken

   
https://www.sandefjordshistorie.no