I dokumenter fra 1500-tallet omtales det nåværende Preståsen­området som prestens skog. På kartet fra 1801 heter åsen Oddefjell. Dette navnet brukes senere om den sødre delen mot fjorden. Hele åsen ble etterhvert avskoget. 24. mars 1878 atår det i Sandefjords Tidende at det i prestegården skog nærmest Grønli er felt 60 større og mindre trær, og at presten utlover en dusør  til den som kan gi opplysninger som tyvene. Tyvene hadde benyttet tiden etter Landstads avreise den 17. mai 1877.

15.12.1931: Fjerde tverrvei mellom Parkveien og Liveien får veinavnet Presteåsen..

29.09.1936: Tilhører Sandefjord Kommune. Faste eiendommer.
Preståspaviljongen.
Musikkpaviljongen i Preståsen.

 

Les mer

Brennevinshandler og garver Otto Anton Steen som i 1827 løste borgerbrev i Sandefjord hadde vindmølle på åsens høyeste punkt 

Etter at Sandefjord Bad ble opprettet i 1837, ble Preståsen mye brukt av gjestene til mindre utflukter. Kunstmalere som lå ved Badet tok sine staffelier med seg opp i åssiden og malte utsikten, blant annet Hans Gude. M. B. Landstad, prest i Sandar hadde sine promenader dit. Flere av hans salmer kan ha blitt til der oppe.

19.juli 1914 ble en musikk- og serveringspaviljong bekostet av grosserer Thor Dahl innviet. To ganger har bygningen brent, og den som står der idag (2020) ble bygget i 1925. Skipsreder Nielsen-Alonso hadde da bekostet en egen musikkpaviljong. Denne var egentlig gitt som gave til Byparken hvor den ble innviet 9. juli 1918, men ble senere flyttet til Preståsen. Musikkpaviljongen sto der til den ble ødelagt av brann etter siste krig.

Korpås var et tidligere navn på Presttåsen - åsen øst for sentrum. Navnet kan komme av navnet KORP som var et gammel navn på fuglearten ravn. Navnet betyr altså Ravnåsen.

Kilde: Roger Davidsen  Steder i Sandefjord

Helt frem til 2008 gikk barnetoget opp til Preståsen på 17.mai. Preståsen blir fortsatt brukt til ulike kulturelle arrangementer, og på den gamle festplassen er det idag tilrettelagt med benker, lekeplass, barnehage, bålplass, gapahuk, turstier og fontene.

Kilder: Roar L. Tollnes - Byvandring i Sandefjord. Vilhelm Møller - Sandar Historielag "

 

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Festplassen

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  Preståsbakken

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Salutt

 • Totalt bilder i artikkelen: 35

  Utsiktsbilder fra Preståsen

   
https://www.sandefjordshistorie.no