Går fra Peter Castbergsgate øst for kirkegården, videre på østsiden av Sandefjord kirke og ned til Stockflethsgate. Gaten er delt i to av Landstads gate. 
Møllers gate er oppkalt efter presten Henrik Johan Carl Møller, født i 1834 i Kristiansand. Han ble den første sogneprest i Sandefjord efter at byen hadde fått sin egen kirke, som ble innviet 10. desember 1872. Møllers virke i Sandefjord ble dessverre ikke av lang varighet. Han døde allerede i 1882, men i de årene han virket her, satte han spor efter seg. Han ble meget avholdt både som predikant og sjelesørger. Han var gift med Caroline Benedikte Jacobsen, datter til prost Jacobsen i Sem.
Da han ble ført til Tønsberg for bisettelse der, fulgte mange med ekstratog for å ta avskjed med den avholdte sogneprest.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Sandberg, Henrik: Boken om gatenavn i Sandefjord.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

10.10.1929: Henrik Johan Carl Møller var den første prest fved Sandefjords kirke, hviøket er den væsentlige grund til at vi har valgt hans navn. Men han var ogsaa en meget avholdt mand, skjønt hans virke ikke blev langt (1877-1882). Hans død vakte megen sorg i menigheten.
19.11.1929: Beslutning om gater/gatenavn: Gaten øst for kirken og kirkegaarden: Prest Møllers gate.
03.03.1947: Møllers gate. Dette er en av de såkalte "prestegater", oppkalt etter den første sokneprest i Sandfjord, H. J. C. Møller (1834-82), prest her de siste 5 år han levde. Utvalget er enig med byingeniøren at dette navn er lite karakteristisk, men å utvide navnet enten med fornavn eller tittel vil ikke høre bra i dette tilfelle. Skulle derimot formannskapet væres stemt for å skifte navn på denne gata, kunne vi tenke oss Hans Nielsen Hauges gate, eller Andreas Raastads gate. Gata går jo så å si like ved kirken, og her har vi jo klokkespillet, skjenket av direktør Raastad, som også har gitt store legater til byen, så han er vel en av de menn byen bør hedre på denne måte.

 

 

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Møllers gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Møllers gate 1 A

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Møllersgate 1 B

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Rutebilstasjonen

   
https://www.sandefjordshistorie.no