En kort gatestump mellom Bjerggata og Thaulows gate nede ved havna.

Den begynner ved Thaulows gate og går i sydvest-nordøstlig retning opp til Bjerggata. Det er mulig at bystyrets medlemmer hadde en liten tanke på bekken eller elven som gikk langs Thaulows gate, og hvor noen og enhver av beboerne ved Thaulows gate og Bjerggata hadde sine større eller mindre fartøyer, skøyter, prammer o.s.v. fortøyet.

Gaten er, som alle gatene i denne bydel, småkoselig og velholdt slik som husene der også er.

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Havnegata 2

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Havnegata 6 og 8

   
https://www.sandefjordshistorie.no