Gaten ble stukket ut i 1839 på strekningen fra Prinsens gate til Byparken, og gitt navnet Langgaden. Frem til 1845 ble 10 tomter oppmålt på begge sider. I 1854 var det bare én tverrgate som forbandt med andre gater, det var dagens Sverres gate.

Navnet Kongens gade ble vedtatt i 1901. Etter den store bybrannen i 1900 ble den regulert på nesten samme sted, men rettere, frem til Storgata. En ny bybrann i 1915 gjorde det mulig å forlenge gaten østover til Bjerggata.

Den lille Åslybekken kom fra området ved jernbanestasjonen og langs østsiden av kirkegården, før den gikk under en bro over Langgaden og videre til østsiden av Hotel Kong Carl, forteller Johan Kaldager fra ca. 1880.

I reguleringen som ble gjennomført etter bybrannen i 1900, ble gaten forlenget østover til Bjerggata. Den strekker seg 650 meter fra Bjerggata i øst til Prinsens gate ved Dag Solstads plass i vest.

Navnet ble endret fra Langgaden til Kongens gate. Det hadde i lengre tid vært et ønske om denne forlengelsen østover. Etter bybrannen ble dette realisert. Kommunen gikk til anskaffelse av eiendommen med adresse Storgata 19. Det var nødvendig for å få et gjennombrudd for å kunne forlenge gata.

Dette forklarer hvorfor det idag ikke finnes noen eiendom med adresse Storgata 19. Den gikk over til å være gategrunn.

Før bybrannen i 1900 begynte Kongens gate fra øst i krysset mot Storgata. Etter bybrannen ble Kongens gate forlenget østover til Bjerggata. Imidlertid ville gårdeierne i den opprinnelige begynnelsen av Kongens gate endre de gamle husnumrene. Det medførte en merkelig løsning ved at Kongens gate 1 fortsatt var den første bygningen på nordre side fra krysset etter Storgate, mens bygningene i forlengelsen fikk numrene 1a, 1b og 1c på nordre side vestover. Bygningene på sydsiden vestover fikk 2a ( der hvor Sandefjords Blad en gang hadde sine lokaler)

Bebyggelsen i Kongens gate består stort sett av murgårder med forrretninger og annen næringsvirksomhet.

I den vestlige enden, mellom Sverres gate og Prinsens gate, finner vi gamle trehus oppført på 1800-tallet.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon. • Totalt bilder i artikkelen: 11

  Kongens gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 1 A

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 1 B

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 1 C

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 21

  Kongens gate 2a

 • Totalt bilder i artikkelen: 13

  Kongens gate 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 24

  Kongens gate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Kongens gate 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 7 (tidl. Langes gate 183 A)

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Kongens gate 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 18

  Kongens gate 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Kongens gate 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Kongens gate 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 20

  Kongens gate 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Kongens gate 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 13

  Kongens gate 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Kongens gate 19

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Kongens gate 21 - Stanghjørnet

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Kongens gate 22

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Kongens gate 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Kongens gate 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kongens gate 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kongens gate 26

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongensgate 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Kongens gate 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 32

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Kongens gate 33

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate 34

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Kongens gate 37

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Kongens gate 39

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kongens gate 40

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kongens gate - fredsdagene

   
https://www.sandefjordshistorie.no