Georg Solberg Eiendomsmelgler var i lang tid den dominerende eiendomsmegler i byen før bankene kastet seg inn på dette markedet. Det hele begynte 29. juli 1918 da Thorleif Svensen annonserte at han hadde tatt opp Georg Solberg som kompanjong i sin eiendomsmeglerforretning i Kongensgate 14.
I 1923 skilte de lag, Solberg startet sin egen forretning i Storgata 10. I 1926 etablerte Solberg aksjeselskap og avertere at det var åpnet filial i Larvik.
I 2002 ble firmaet solgt til SpareBank 1 Vestfold.

30.09.1937: På Venstres valgliste, kjøbmann Henrik Andersen.

 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Georg Solberg var også bonde og hadde sin egen gård på Solberg. Det medfførte at han måtte ha pålitelige folk på kontoret når han drev gården, og da spesielt i onnetidene.I 1930 kom en meget Eugen Ellefmo inn i firmaet som 16 åring. Han var født i Oslo, men til Sandefjord og hadde gått på skole både på Sande og Byskolen. Ellefmo ble i firmaet i hele 56 år og var en viktig brikke i bedriftens suksess.

Sigurd Solberg var sønn av Georg og født i 1922. Han var også utdannet agronom  og hadde som sin far to yrker, gårdbruker og eiendomsmegler
Like etter  krigen ble Georg Solberg syk, og døde  bare 52 år gammel. Sønnen Sigurd Solberg døde i 1984, og Eugen Ellefmo trakk seg tilbake i 1986.. Da Sigurd Solberg døde i 1984 overtok hans sønn Tore (født 1958) driften.

Kilde Tarjem og Laheld Lundh: Slekt følger slekt

   
https://www.sandefjordshistorie.no