I 1950 kjøpte Julius Johannessen Kongens gate 39, en gård med leiligheter og hybler i bakgården, men først i 1957 var "bakgården" klar til å ta i mot "glassmesteriet.

Her startet Einar Aasen sin elektroniske virksomhet. Han konstruerte bl.a. Hammond-orgel.
Senere flyttet han bedriften til Peder Bogens gate.

O. C. Andersen startet opp med jernvareforretning nederst i Dronningensgt. i gården til A. C. Olsen i 1883,
Kongens gate 18 (tidl. Langgaden) ble kjøpt av O. C. Sørensen i 1885 hvor han hadde forretning i 35 år. Han flyttet firmaet 1920 til Kongens gate 39 som han hadde kjøpt.
O. C. Sørensen startet bl.a. sykkelfabrikken "Nordmanden" og barnevognfabrikk.

Juni 1936 ble det meldt til firmaregisteret at firmaet O. C. Sørensen AS akter å drive handel i Kongensgt. 39 med påstående fabrikk og lagerbygninger samt varebeholdning. Styret består av O. C. Sørensen sen. og Bernhard G. Røsbek.

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no