Nr. 9 er forretningsgård byggemeldt i 1900, arkitekt Gustav Guldbrandsen, byggherre kjøpmann M.A. Brønnum. Gul og rød tegl i fasaden, med asymmetrisk plassert balkong med buet gavlmarkering, og kjøreport til gårdsrom i venstre kant. Vinduene ble skiftet i 1970-årene.[8]


Denne asymmetrisk komponerte bygningen ble oppført i år 1900 for manufakturhandler Martin Andreassen Brønnum. 

Etter tegninger av arkitekt Gustav Gulbrandsen. Samme byggherre og arkitekt finner man også i Kongens gate 10.

Bygningens gatefasade er stort sett utført i gul tegl. Gesimser er utført i puss, mens artikulerende elementer er i rød tegl og puss. Bygningen har et barokkpreget jugendpreg. Fasadens asymmetriske akse defineres av den svungne barokkgavlen og balkongen.

I denne harmoniske og godt bevarte bygningen, er også andre stilarter representert. I første etasje er det utført betydelige forandringer, mens en utskiftning av vinduer i annen etasje på 1970-tallet også har forringet kvaliteten noe.

Anvendt litteratur/kilder:

Sandefjord kommunes bevaringsplakat

Se bilde av stedet idag

.

   
https://www.sandefjordshistorie.no