Går fra Gokstadveien, opp "Himmelstigen" til Prestehagen og ender opp mot Liveien.
"Himmelstigen" er et populærnavn på en av de bratteste bakkene i Sandefjord. Populært sted å øve på bakkestart.
Navnet ble fastsatt i et bystyremøte 5. september 1919.

15.12.1931: "Himmelstigen" endret veinavn til Parkveien.
03.03.1947: Parkveien. I Sandar er også en Parkvei, men det bør være bare en av dette navnet for å unngå forveksling. Utvalget mener da at Parkveien i Sandefjord bør ha størst rett til dette navnet, for parken ved Badet er vel eldre enn parken i Preståsen. Men en kunne jo også tenke på et navn som Strandpromenaden, selv om en av de nærmeste gater nordenfor også bærer "promenadenavnet".
04.06.1948: Parkveien finnes finnes fremdeles både på Prestehagen og på Badejordet (Hjertnes).

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Parkveien 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Parkveien 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Parkveien 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Parkveien 26

   
https://www.sandefjordshistorie.no