Rederiselskap: The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith

Tilbake til søk
Eier Chr. Salvesen & Co
Etablert
Sted Leith
Land Skottland
  • The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith

    The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
BUSTA (I) (LH-96) 1906 1906 1909 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SWONA (I) 1908/05 1908 1916 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
BUSTA (II) 1910/05 1910 1916 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SHOVA 1912/10 1916 1930 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
GOUKAMA 1913 1919 1925 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
KNYSNA 1913/02 1919 1929 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SWONA (III) 1925/08 1925 1940 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOIKA 1925/08 1925 1948 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
STEFA 1929/03 1929 1937 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SLUGA 1929 1929 1940 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SUKHA 1929/07 1929 1940 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SALVESTRIA 1913/11 1929 1940 3 DS/FLK The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SJOA 1911/10 1929/05 1930 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SARKA 1936/10 1936 1940 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SONDRA (I) 1937/10 1937 1941 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SORSRA 1937/10 1937 1941 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOLVRA 1937/10 1937 1941 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOBKRA 1937/11 1937 1941 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SIMBRA 1937 1937 1941 10 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN PRINCESS 1915/05 1940 1943 Senket 2 DS/FLK The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN STAR 1930/08 1941 1963 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN GEM 1937/10 1941 1962 hugget 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN STRIFE 1945/08 1945 1964 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN WHEELER 1945/11 1945 1964 Hugget 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN COLLINS 1942 1945 2 DT The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN SOLDIER 1946/10 1946 1964 Hugget 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
WESTERNLAND 1918 1946 1947 0 DS The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN SAILOR 1945/09 1945 1961 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN LILY 1941 1948 1966 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN BROOM 1941/05 1948 1966 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN JESTER 1950/11 1952 1964 7 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN JOKER 1951/11 1952 1964 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN TERRIER 1941/07 1960 1966 hugget 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN SPRINGER 1948/11 1961 1965 Hugget 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SHOVA 1912/10 1912 1915 1 DS/HVB Aktieselskapet Odd
BUSTA (II) 1910/05 1910 1916 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SILVA 1924/02 1929 1929 3 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SOUSA 1924/10 1929 1929 4 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SAIMA 1924/05 1929 1929 3 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
PEDER BOGEN 1925/06 1925 1933 3 DS Hvalfanger-A/S Vestfold
STEFA 1929/03 1929 1937 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SAHRA 1936/10 1936 1940 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SARKA 1936/10 1936 1940 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
HMS SOUTHERN SEA 1936/05 1936 1940 1 DS/HVB Southern Whaling & Sealing Co.
SOLVRA 1937/10 1937 1941 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SUKHA 1929/07 1929 1940 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SONDRA (I) 1937/10 1937 1941 2 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SORSRA 1937/10 1937 1941 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOBKRA 1937/11 1937 1941 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SIGFRA 1937/09 1937 1940 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUTHERN BREEZE 1936/06 1941 1946 0 DS/HVB British Admiralty (RN)
SOUTHERN FOAM 1926/09 1926 1940 2 DS/HVB Southern Whaling & Sealing Co.
SIMBRA 1937 1937 1941 10 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN JESTER 1950/11 1951 1952 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
SOUTHERN JOKER 1951/11 1951 1952 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
SOUTHERN SETTER 1948/10 1948 1960 3 DS/HVB United Whalers Ltd
SOUTHERN BOXER 1950/04 1956 1960 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
SOUTHERN SPRINGER 1948/11 1948 1961 1 N. R. Bugge
ALBATOS 1921/11 1921 1960 0 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
   
https://www.sandefjordshistorie.no