Rederi: Johan Mauritz Bryde 1830-1899

Tilbake til søk
Eier Johan Mauritz Bryde
Etablert
Sted/By Sandefjord
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Sandefjord
Telegramadresse
Formål

Skipsfart og fangst

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

        Startet eget rederi i 1864, som 34 åring. Født på gården Tangen på Veierland i 14/01-1830.Hans far, Johan Bryde (1785-1862) var født i København i Danmark. Ble tatt til fange under krigen mellom Norge-Danmark og England i 1801. Ble satt om bord på et fangeskip, men rømte sammen med en mann fra Veierland og havnet til slutt i Stokke og Veierland. Døde på Veierland i 1862. Han førte en del skuter fra Sandefjord, men bosatte seg aldri der.

        Johan M. Bryde hadde ført en del skuter fra Sandefjord. Han bosatte seg i Sandefjord i 1855 og hadde kommandoen på briggen HELDINE av Sandefjord, eiet av Nils Gundersen. Han hadde vært med Svend Foyn på selfangst i sin grønne ungdom, så han hadde hatt en god læremester. Ble skipper allerede som 25 åring. Da han var 34 år, startet han eget rederi og ble en av Sandefjords største redere. Hans første skute var MILBERG & ENGSTRØM. Den ble i 1870 rent i senk i den engelske kanal. Totalt skal han ha hatt 35 seilskuter gjennom sin virksomhet som reder og fangstmann.

        Skipsreder virksomheten hans ekspanderte fort og han drev både med hvalfangst og selfangst. Han var en av eierne av hvalfangerselskapet Haabet, som ble opprettet i 1881 sammen med selfanger G. Sørensen. Selskapet ble opprettet for fangst på Finnmark kysten, etter tillatelse av sin nære venn Svend Foyn, som også hadde store interesser i selskapet. Det ble anskaffet en dampdrevet hvalbåt, HAABET på 77 fot, som ble satt i fangst i Bussesund i Varangerfjorden. I tillegg ble det også bestilt en annen hvalbåt, VARDØHUS.

        I 1880 gikk han til innkjøp av et verksted som lå i Grønli, som fikk navnet Brydeverven, hvor det ble både bygget og reparert skuter. Han gikk også inn i en annen forretning som var utbredt på den tiden, eksport av is til utlandet. Derfor ble Brydedammen i Preståsen opprettet. Her kunne man skjære is og frakte denne til havnen i trerenner til skutene som lå og ventet.
        Han var den som stiftet Sandefjords Sjømannsforening i 1880, og ble dens første formann.
        J. M. Bryde flyttet etter noen år fra Grønli til sin nybyggede villa på Kathrineborg, på en høyde vest for byen. På folkemunne kalt for Brydeslottet. Han var en av Sandefjords mest formuende personer på slutten av 1870-tallet, men gikk konkurs midt på 1880-tallet under økonomiske krisetider. Det såkalte Brydeslottet gikk senere over på sønnen Ingvald M. Brydes hender. Johan M. Bryde reiste seg igjen økonomisk, og var i full drift inntil han døde 26/07-1899.

        Johan Mauritz Bryde (1830-1899) fikk mange sønner som også ble store som redere og fangstmenn. Man kan nevne navn som Mauritz Godtfred Bryde, født 1865, Johan Bryde, født 1858 og som ble kommandør Chr. Christensens svigersønn. Ingvald M. Bryde, født 1860. Hvalfangstbestyrer og medeier i Thor Dahl selskapet Bryde og Dahls Hvalfangerselskap. Leif Bryde, født 1882 og ble reder i 1916 og startet A/S Ishavfet. Giftet seg med datter av H. J. Bull, Ragnhild.

Kilder: Boken «Sandefjords Historie» bind I & II
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen


 

  • Johan Mauritz Bryde 1830-1899

    Johan Mauritz Bryde 1830-1899

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
MILBERG & ENGSTRØM 1849 1864 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
EUROPA 1854 1870 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
HARMONIA 1857 1871 0 SS/FRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
GRATIA 1859 1872 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
KALLIOPE 1856/10 1872 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
COLUMBUS 1853 1873 Larvik 0 SS/BRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
EXPRESS 1866 1873 Glasgow 0 SS/BRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
FLORA 1866 1873 Liverpool 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
MIRANDA 1875 1875 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
DAGMAR 1865 1876 Hamburg 0 SS/FRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
SOPHIE 1855 Kinderdyjk 1877 Rotterdam 1 SS/BRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
FRAMNÆS 1879 1879 2 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
CATHERINE 1852 1881 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
VIKINGEN 1852 1881 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
LEIF ERIKSEN 1882 1882 0 SS/GAL Johan Mauritz Bryde 1830-1899
FALKEN 1882/04 1882 1 Hvalfangstselskabet Haabet, Sandefjord
CAROLINE 1869 1884 0 SS/FRG A/S Caroline
HILDA 1859 1884 Tønsberg 0 SS/SKN Johan Mauritz Bryde 1830-1899
RUTH 1858 1887 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
JENNY 1874 New Glasgow, Nova Scotia 1888 Utlandet 0 SS/KTR Johan Mauritz Bryde 1830-1899
GRATIA (II) 1868/01 1889 0 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
MARGARETH 1862 1889 Danmark 1 SS/SKN Johan Mauritz Bryde 1830-1899
ANNA "Brydeanna" 1859 Sunderland 1891 Utlandet 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
VELKOMMEN 1893 1893 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
JOHANNA 1870 1889 Amsterdam 0 SS/FRG Johan Mauritz Bryde 1830-1899
FRITHJOF BRYDE 1866 1897 England 3 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
HEIMDAL 1871 1894 0 SS/SKN A/S Heimdal
VALKYRIEN 1874 1874 0 SS/BRK Anton Fredrik Klaveness
FREDEN 1860 Brevik 1867 Brevik 0 SS/SKN Chr. Tholvsen 1867- 1883
BRØDRES MINDE 1828 Sand 1868 0 SS/BRG H. Thorsen 1868- ?
JOANCHAS 1873 1873 1 SS/BRG Hans Andresen 1853-1867
FALKEN 1882/04 1899 2 DS/HVB A/S Haabet (Chr. Christensen/J. Bryde)
DRAUPNER 1867 Mandal 1871 Mandal 0 SS/SKN Hans Kristoffersen 1850/70-årene
KOMMANDØR SVEND FOYN 1874 1891 1 SS/FRG I/S Union
VALKYRIEN 1874 1874 1 SS/BRK A. F. Klaveness m.fl.
NATTEN 1815 1825 Arendal 0 SS/BRG Christen Lorentz Sørensen 1775-1859
TRENDE BRØDRE 1889 Stavanger 0 SS/JKT Thor Jørgensen 1847-1898
   
https://www.sandefjordshistorie.no