GAL LEIF ERIKSEN

Tilbake til søk
LEIF ERIKSEN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Sandefjordshistorie team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1882
Bruttotonn/BT 63
Nettotonn/NT 52
Skrog LOA 72,2'
Bredde 19,5
Dybde (i riss) 8,8'
Skipsbeskrivelse Seilskip Galeas
Skipsfunksjon/bruk Bottlenosefanger
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1887 - 1887
Norge
Sted Sandefjord, Kamfjord
Reg havn Sandefjord

1882 Bygget som galeas LEIF ERIKSEN ved Kamfjordverven i Sandefjord for Johan M. Bryde, Sandefjord. Bygget for fangst av hvitfisk ved Spitsbergen.
1886 Averteres til salgs av Ingvald M. Bryde i den lokale avisen Sandefjord Tidende nr. 101 18/12-1886, "meget billigt til salgs".
1887 Solgt til M. Hansen, Sandefjord
1897 Solgt til ukjent eier på Nøtterø, registrert i Tønsberg
1894 Solgt til David Larsen & Anton Amundsen, Tallakshavn (Sandar/Sandefjord)
1897 I lokalavisen Sandefjords Blad nr. 5 av 14/01-1896 blir LEIF ERIKSEN avertert til salgs på auksjon på Finansdepartementets forlangende for misligholdt obligasjon til Havfiskefondet, stor kr. 4.500. Taksten var oppgitt til å være kr. 9.000. Solgt til ukjent eier i Ålesund
1906 Eid av De Forenede Bottlenoseselskaber (Kr. Ingebrigtsen), Ålesund
1913 Solgt til Knut Bang, Ålesund
1916 Ombygget til motor galeas: 68 brt, 40 nrt. Installert en 2-sylindret Skandia RM (Lysekil MV AB, Lysekil), 70 BHK
1921 Solgt til Knut O. Oksnes, Ålesund
1926 Solgt til Even Evensen, Melsomvik, Tønsberg
1927 Grunnstøtte 28/08-1927 ved Hallands Väderö på reise fra Höganäs, Sverige til Mandal, Norge med lærvarer

  • Deltok i 1. verdenskrig

1882 Built as Galeas LEIF ERIKSEN at Kamfjordverven in Sandefjord for Johan M. Bryde, Sandefjord. Built for catching whitefish at Spitsbergen.
1886 Advertising for sale by Ingvald M. Bryde in the local newspaper Sandefjord Tidende no. 101 18 / 12-1886, as "very cheap for sale".
1887 Sold to M. Hansen, Sandefjord.
1897 Sold to an unknown owner on Nøtterø, registered in Tønsberg.
1894 Sold to David Larsen & Anton Amundsen, Tallakshavn (Sandar/Sandefjord).
1897 In the local newspaper Sandefjords Blad nr. 5 of 14/01-1896, LEIF ERIKSEN is advertised for sale on auction at the Ministry of Finance's demand for defaulted bond to the Norwegian Maritime Fisheries Fund, large kr. 4.500. The rate was stated to be NOK. 9.000. Sold to unknown owner in Ålesund.
1906 Owned by the United Bottlenose companies (Kr. Ingebrigtsen), Ålesund.
1913 Sold to Knut Bang, Ålesund.
1916 Converted to motor galeas: 68 brt, 40 nrt. Installed a 2-cylinder Skandia RM (Lysekil MV AB, Lysekil), 70 BHK.
1921 Sold to Knut O. Oksnes, Ålesund.
1926 Sold to Even Evensen, Melsomvik, Tønsberg.
1927 Basic support 28 / 08-1927 at Hallands Väderö traveling from Höganäs, Sweden to Mandal, Norway with leather goods

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no