Verftsinformasjon: Kamfjord Verven

Tilbake til søk
Navn Kamfjord Verven
Sted Sandefjord, Kamfjord
Land Norge

Kamfjordverven hørte lenge under gården Vestre Kamfjord, som hadde samme eier.
Det er mye som tyder på at det startet midt på 1700-tallet, og muligens noe før, som et sted der man kjølhalte skutene, men senere ble bygge og reparasjonsvirksomheten stor.

1801 foreligger det et militært kart over Sandefjord som viser at det står hele 3 skip på beddingen på Kamfjordverven. Men det er først når den legendariske Sandefjord mannen Christopher Hvidt overtar verftet i 1815 fra Hans Persson at det blir fart på driften her. Hvidt bygget selv en rekke skuter her, blant annet to kaperskip.

Fra 1862 var verven eid av Even Haughem, og deretter av sønnen, Anton Andersen. Fra da av ble det stor byggevirksomhet utover, med opp til tre beddinger i bruk.Kamfjordverven er antatt å være et av de eldste og mest benyttede i Sandefjord i seilskutetida.

Christoffer Hvidt bygde en rekke skuter her i første del av 1800-tallet.Hvidt gikk konkurs og eiendommen og driften av verven ble overtatt av svigersønnen F. V. Mejlænder,

1862 døde Hvidt i 1862 solgte svigersønnen veftet til Even A. Haughem. Han har fått en av veiene i området oppkalt etter seg. Ved hans død ble eiendommen overtatt av sønnen Anton Andersen.

1874 sto tre skip klare samtidig på stabelen. Den siste treskuta sto ferdig i 1919.

1898 ble eiendommen i solgt til Chr. Christensen. Like før hadde Christensen kjøpt Stub verven,

Senere ble Kamfjordverven i stor grad brukt til reparasjon og utrustning av hvalbåter.Kamfjordverven.

Den største skuta som er bygget på Kamfjordverven er bk. ”Eira” på 955 nett. reg. tonn, ei stor skute den gangen. Ellers ble det bygget en rekke skuter som ble benyttet til trelastfarten. Ei kjent skute er bygget her i 1870, barken ”Kong Sverre”. Denne ble ansett som en særdeles fin skute og god seiler og ble satt inn i emigrantfarten på USA fram til 1899 da den ble solgt til Porsgrunn.

Kamfjordverven ble i 1903 overdratt til Famnæs Mek. Værksted AS og integrert i driften av verftet for øvrig. Resten av eiendommen med jordvei ble solgt til Anders Jahre, far til den senere skipsrederen Anders Jahre. Det er herfra navnet Jahre-dammen.

De gamle bygningene sto til ut på 60-tallet.

Historien om Kamfjordverven

Ingen bilder er lagret for dette verftet

Følgende skip er bygget på verftet:

Navn Byggenr Bygget Bilder Type Eier
MAGALLANES 1918 0 AUX Sociedad Ballenera de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
KONG SVERRE 1870 0 SS/BRK A/S Kong Sverre
LEIF ERIKSEN 1882 0 SS/GAL Johan Mauritz Bryde 1830-1899
CONDOR 1875 Kamfjord 0 SS/BRK Jean B.Linaae
TERJE VIKEN 1882 0 SS/GAL Johan Bryde
KONG SVERRE 1870 Kamfjord 1 SS/BRK Anton Andersen 1842- 1899
ATLANTA 1867 0 SS/BRK Martin Larsen Bettum 1824-1888
EIRA 1886 Kamfjord 3 SS/BRK Anton Andersen 1842- 1899
ALPHA 1874 Kamfjord 0 SS/SKN Anton Andersen 1842- 1899
GULDREGN 1879 Kamfjord 0 SS/BRK Anton Andersen 1842- 1899
RUTLAND 1881 0 SS/SKN Rich. O. Andersen 1880-årene
ORA ET LABORA 1868 Kamfjord 0 SS/BRG Thore Andersen 1820-1906
PALADIN 1853 Kamfjordverven 0 SS/BRG Thore Andersen 1820-1906
ELIEZER 1865 Kamfjord 1 SS/BRK Even Andersens Haughem barn 1871- ?
MAGALLANES 1918 0 SS/BRK Adolf Amandus Andresen 1872-1935
SONDRE 1877 Kamfjordverven 1 SS/BRK Knud Bache 1841-1917
ATALANTA 1867 Kamfjord 1 SS/BRK Martin Larsen Bettum 1824-1888
DAGGRY 1875 Kamfjord 2 SS/SLE Jørgen Brynhildsen 1835-1879
PYLADES 1864 Kamfjord 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
ANE CATHRINE 1812 Kamfjord 0 SS/JKT Christopher Hvidt 1780-1862
CHRISTINE 1810 Kamfjord 0 SS/BRG Christopher Hvidt 1780-1862
FAMILIEN 1811 Kamfjord 1 SS/BRK Christopher Hvidt 1780-1862
GREVINDE KAREN WEDEL JARLSBERG Kamfjord 1 SS/BRK Christopher Hvidt 1780-1862
HAABET 1817 Kamfjord 0 SS/BRG Christopher Hvidt 1780-1862
MARS 1808 Kamfjord 0 SS/SKN Christopher Hvidt 1780-1862
ODIN 1808 Kamfjord 0 SS/SKN Christopher Hvidt 1780-1862
WILHELMINE 1811 0 SS/BRK Christopher Hvidt 1780-1862
WILHELMINE 1813 Kamfjord 0 SS/SKB Christopher Hvidt 1780-1862
EMANUEL 1794 Kamfjord 1 SS/SNO Wilhelm Hvidt 1731-1805
ST. JØRGEN 1787 Kamfjordverven 0 SS/SKB Wilhelm Hvidt 1731-1805
WILHELMINE CATHERINE 1804 Kamfjord 0 SS/SKB Wilhelm Hvidt 1731-1805
NORDSTJERNEN 1839 Kamfjord 0 SS/SKN Ludvig Høst 1792-1867
REX 1873 0 SS/BRK Jørgen Brynhildsen 1835-1879
KONG OSCAR 1874 Kamfjordverven 0 SS/BRK Søren Larsen ? -1860
CORRECT 1872 Kamfjord 0 SS/BRG J. M. Osmundsen 1835-1921
URANIA 1853 Kamfjordverven 1 SS/BRK Ludvig Høst Castberg
   
https://www.sandefjordshistorie.no