BRK KALLIOPE

Tilbake til søk
KALLIOPE
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV
Kallesignal HNFD
Byggeår 1856/10
Bruttotonn/BT 1.015
Nettotonn/NT 944
Skrog LOA 170,0`
Bredde 33,2`
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk fartøy for stykkgods
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1866 - 1872
Canada
1895 - 1896 forlis
Norge
Sted St. John
Reg havn Sandefjord

1856 Bygget som fullrigger BELMONT ved Nevins & Ervin, St. Johns, New Brunswick, Canada for Wiggins, St. John. Levert i oktober.
1860 Beslått med jern i juli.
Senere solgt til D. Bannermann & Others, St. John, New Brunswick, Canada. Senere omrigget til bark.
1872 Innkjøpt fra Hamburg av Johan M. Bryde, Sandefjord.
1874 Omdøpt KALLIOPE.
1876 Solgt til L. G. S. Larsen, Hauan (Sandefjord)
1877 Ombygget til skonnert.
1881 Utsatt for havari.
1894 Solgt til Abraham Andersen, Tveitan (Sandefjord)
1896 Solgt til Hans Fredriksen, Langeby (Sandefjord). Forlatt i Atlanterhavet 25/09-1896 etter å ha sprunget lekk. Hun var på reise fra Bay Verte (New Brunswick), Canada til Liverpool, England med en trelast. Mannskapet ble reddet.

Farter:

Trelastfart på Canadas østkyst

1856 Built as sail ship BELMONT by Nevins & Ervin, St. Johns, New Brunswick, Canada for Wiggins, St. John. Delivered in October.
1860 Metalled with iron in July.
Later sold to D. Bannermann & Others, St. John, New Brunswick, Canada. Later re-rigged as bark.
1872 Purchased from Hamburg, Germany by Johan M. Bryde, Sandefjord.
1874 Renamed KALLIOPE.
1876 Sold to L. G. S. Larsen, Hauan (Sandefjord).
1877 Re-rigged to Schooner
1881 Experienced a major damage.
1894 Sold to Abraham Andersen, Tveitan (Sandefjord)
1896 Sold to Hans Fredriksen, Langeby (Sandefjord). Abandoned in the Atlantic Ocean on 25/09-1896 after a uncontrolled leakage. She was on route between Bay Verte (New Brunswick), Canada to Liverpool, England with a cargo wood. All crew survived.

  • KALLIOPE

    KALLIOPE
Som skipsfører:
1872-75 Hans Fredriksen, Langeby
1887--- A. Sivertsen
1896-- L. G. S. Larsen
Kilde: Boken «Seilskip i Sandar og Sandefjord», Petter Malmsteins skuteregister (NMM), American Lloyds
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no