Rederi: Hans Fredriksen, Langeby

Tilbake til søk
Eier Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord/Oslo
Etablert
Sted/By Sandefjord,
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Langeby/Sandefjord/Stabekk
Telegramadresse
Formål

Skipsfart og hvalfangst

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Sandefjordsrederne holdt i det lengste fast på seilskutene. Eneste dampdrevet fartøy som ble bygget var små hvalbåter, og fangstfartøy som sel og bottlenosefangere som hadde hjelpemaskiner. Kun Hans Fredriksen som startet sin reder virksomhet i 1889, hadde damp drevede koffardi fartøy på den tiden, nemlig dampskipene CONGAL, FINGAL, BENGAL og AYRGAL, som han allerede i 1890 årene var disponent for. Først i 1898 kom de to andre store rederiene i Sandar og Sandefjord etter og ble dampskips rederier. Det var P. A. Grøn og A. F. Klaveness som da begynte sin karriere med dampskip.

Fredriksen familien var tre reder brødre som var bosatt på Vesterøya utenfor Sandefjord. Den ene var Hans Fredriksen (1799-1880) som bodde på Auve hvor han hadde kjøpt eiendommen Nedre Auve i 1835. Han hadde 6 skuter på til sammen 375 ½ kl. Neste var Søren Fredriksen (1804-1855) som hadde 6 skuter på tilsammen 253 kl, og Anders Fredriksen, som bodde på Langeby (1807-1871), med 5 skuter på i alt 322 kl.

Sønn av Anders Fredriksen var døpt Hans Fredriksen (1849-1918) og ble stor skipsreder. Han gikk til sjøs i tidlig alder, akkurat som de fleste andre fra Vesterøya. Han farte til sjøs i 32 år til sammen. Om Vesterøya er det sagt at alle dro til sjøs, unntagen to. Den ene ble skomaker, og den andre var ufør. Av disse 32 år var Hans Fredriksen skipsfører i 26 av dem. I 1889 startet han som reder i Sandefjord. Han bosatte seg i Hjertnespromenaden, der hvor det senere ble sorenskriverkontor.
Det første fartøyet han skaffet seg var HECLA på 838 tonn. Han betalte £ 3.560 for fartøyet.
HECLA ble solgt til Albert Grøn for Nkr 10.000. Grøn skulle skulle benytte den som flytende kokeri på hvalfeltene rundt Færøyene. Grøn brukte den som flytende kokeri på Færøyene til han i 1909 solgte den til Thor Dahl som brukte den som skrottkokeri og oljefabrikk på Svalbard frem til 1915.

Hans Fredriksen var selv disponent for hvalfangst selskapene "Rethval" og "Thule". Han var eier og disponent for i alt 11 seilskip på til sammen 4.635 kl. I 1906 flyttet han sitt selskap til Oslo, nærmere bestemt Sandvika. Hans Fredriksen var fremsynt og var en pådriver for overgang til damp. Da han flyttet til Sandvika bestod flåten kun av dampskip. Hans første dampskip var DS CONGAL på 2.000 tdw.

I tiden rundt 1900 hadde Sandefjord redere som P. A. Grøn, Karsten Grøn, A. F. Klaveness & Co. og Hans Fredriksen. Alle var ivrige forkjempere for overgang fra seil til damp. Sandefjord var da en kommende shipping by. Da Hans Fredriksen flyttet sin rederivirksomhet til Kristiania i 1906 var det et stort tap for utenriksflåten i Sandefjord. Året etter fulgte rederiet A. F Klaveness etter. Resultatet var at Sandefjord kun hadde et utenriks rederi igjen i 1914. Det var P. A. Grøns rederi som var drevet av Grøn pleie sønn, Karsten Grøn. Rederiet P. A. Grøn ble solgt til innenbys interesser, Marcus Stenseth og A. D. Christensen, deretter Chr. Christensen jr. som igjen solgte det til H. M. Wrangell i Haugesund rundt 1916/17. P. A. Grøn var da Norges fjerde største rederi med totalt 77.000 tdw av egen og innleiet tonnasje. Etter at disse rederiene forsvant, i tiden før 1910, var det hvalfangst tonnasje som var ble den dominerende tonnasjen. Og den største var Peder Bogen. Han var verdens største på den tid.

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
HAABETS ANKER 1848 1848 0 SS/BRK Hans Fredriksen 1799-1880
CONGAL 1879/05 1889 0 A/S Congal , Sandefjord
HECLA 1875/09 1889 1 A/S Hecla
NORA 1885 1891 2 SS/FRG Skibs-A/S Nora, Sandefjord
BENGAL 1872/11 1894 0 D/S A/S Bengal
AYRGAL 1870/06 1895 0 DS D/S A/S Ayrgal, Sandefjord.
KALLIOPE 1856 1887 1 Hans Fredriksen
OPLAND 1903/07 1903 0 DS D/S A/S Opland (Hans Fredriksen), Sandefjord
NORSEMAN 1899/02 1903 1 A/S Norseman, Sandefjord.
ORLAND 1906 1906 0 DS D/S A/S Orland (H. Fredriksen), Sandefjord
OCLAND 1907/10 1907 2 D/S A/S Ocland , Sandefjord
KALLIOPE 1856/10 1872 1 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
SALVADOR 1865 0 SS/SKN Martinius Gogstad 1833-1880
TRIO 1849New York 1862 Utlandet 0 SS/FRG Martinius Gogstad 1833-1880
TAMERLANE 1854/55 1887 1 SS/BRK Ingvald M. Bryde
SOLHEIM 1874 1874 2 SS/FRG P. G. Carvill
FALKLAND 1882/09 1909 6 DS/FLK A/S Ørnen (Chr. Christensen)
FALKLAND 1890/03 1913 3 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
OPLAND 1903/07 1919 0 DS Skibs-A/S Loddings Rederi I, Arendal
OPLAND 1903/07 1916 0 DS D/S A/S Donstad
FALKLAND 1890/03 1931 1 DS/FLK Jahre-gruppen
HAABETS ANKER 1840 1840 1 SS/BRK Christen Christensen 1786-1851
   
https://www.sandefjordshistorie.no