Rederiselskap: Hvalfanger-A/S Rosshavet

Tilbake til søk
Eier Hvalfanger-A/S Rosshavet
Etablert 1923-04-12
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

1923 – Hvalfangst og annen virksomhet som står i fobindelse dermed.
Konsesjon fra 1922 for 2 kokerier og 10 hvalbåter. Selskapet hadde fra begynnelse fangstrett i 5 år for alle typer hval.
Årlig avgift var £200. I tillegg 2 sh og 6 pence pr fat. De første 20.000 fat var fritatt fra avgift.

Fangstfeltene var i Rosshavet, ved Victoria land og Ballereyøyene.

Disponent
Tidligere navn

1923 – I representantskapet satt marinekaptein Olaf Hanssen, Kristiania (Oslo), Direktør Joh. Gmeiner, Tønsberg. Direktør Ole Wegger, Sandefjord. Overintendant Lagrelius, Stockholm.
Skipsreder Ivar An. Christensen og L. E. Larsen, Kristiania (Oslo). Selskapet ble etablert 12/04-1923 etter en av C. A. Larsen sine drømmer. Han ville værer bestyrer, men overlot disponentrollen til Johan Rasmussen og Magnus Konow.
Akjsekapitalen fullt innbetalt var kr. 3.500.000. Den ble utvidet fra kr. 2.500.000 i juli ved fortsatt aksjetegning. Selskapets regnskaper var ikke ferdige pr. juli 1924.
Selskapets eiendeler bestod av kokeriet
SIR JAMES CLARK ROSS (bygget 1905, 12.450 tdw) og hvalbåtene:
STAR 1 (bygget 1912, 196 brt),
STAR 2 (bygget 1912, 143 brt)
STAR 3 (bygget 1912, 143 brt)
STAR 4 (bygget 1911, 141 brt) 
STAR 5 (bygget 1909, 168 brt)

Kilde: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

 

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
STAR II 1912/04 1922 1929 5 DS Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR III (I) 1912/04 1922 1928 4 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
SIR JAMES CLARK ROSS (I) 1905/08 1923/04 1930 7 DS/FLK Hvalfanger-A/S Rosshavet
ALEX. LANGE 1923/09 1923 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR VI 1923/09 1923 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR VII 1923 1923/08 1930 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
C. A. LARSEN 1913/07 1926 1936 16 DS/FLK Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR VIII 1926/08 1926 1930 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR X 1927/09 1927 1936 5 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR IX 1927/8 1927 1936 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
KIAUTSCHOU V 6502 1928/08 1928 1936 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR III 1912/07 1928 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR II 1912 1929 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR XII (I) 1929 1929 1936 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR II (III) 1929/04 1929 1936 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
SIR JAMES CLARK ROSS (II) 1930/08 1930 1966 Hugget 9 MS/FLK Hvalfanger-A/S Rosshavet
NORFOLD 1930 1930 2 MT Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR XXII 1936/10 1936 1941 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR IX 1941/09 1949 1966 hugget 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR I (III) 1956/10 1956 1970 6 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
TARIM 1970 1969 1 MS/OBO Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR V 1909/10 1920 1923 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
SIR JAMES CLARK ROSS (I) 1905/08 1930 1937 3 DS/FLK Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
STAR IV 1911/10 1914 1915 3 DS/HVB Norrøna Hvalfangeraktieselskap
SIR JAMES CLARK ROSS (I) 1905/08 1923/04 1930 7 DS/FLK Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR VII 1923/08 1923 1925 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Vestfold
FØIK 1923/08 1930 1937 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
STAR VI 1923/09 1930 1937 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
STAR II 1912/08 1912 1920 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Ocean A/S
STAR VIII 1926/08 1930 1937 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
C. A. LARSEN 1913/07 1945 1955 11 DS/FLK Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
STAR X 1927/09 1938 1938/05 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
STAR III 1912/07 1920 1923 4 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Vestfold & Co
STAR XVI 1930 1930 1940 2 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
STAR XIV 1929 1929 1941 3 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
STAR XXV 1930/09 1935 1936 4 DS/HVB Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl)
KOS II 1929 1929 1936 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
STAR I 1941/07 1946 1948 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
   
https://www.sandefjordshistorie.no