Rederi: Knut Knutsen O. A. S,

Tilbake til søk
Eier Knut Knutsen
Etablert
Sted/By Haugesund
Fylke Rogaland
Land Norge

         Knud Knudsen (06/10 1871-05/02 1946) var sønn av Ole Andreas Knudsen. I voksen alder forandret han navnet til Knut Knutsen OAS (Ole Andreas sønn).
         Knut Knutsen begynte i 1887, sammen med fetteren Knud Johan, med eksport av fersk sild til England. Han deltok også i sildefisket på kysten, ved Island og i Nordland. I 1897 etablerte han sitt eget rederi.
 1893 giftet han seg med Elisabeth Bakke og bosatte seg på Vibransøy. De fikk døtrene Ida Caroline og Hilda som døde tidlig, og sønnen Ole Andreas Føien Knutsen. Ida Caroline giftet seg med Christian Wegner Haaland som startet sitt eget rederi i 1916.
         Ole Andreas giftet seg 19/11-1921 med Anna Sund Fostenes. De fikk 5 barn, 3 døtre og 2 sønner, Knut Knutsen født 05/04-1925 ble sett på som arving av rederiet.
Kilde: Dag Bakka jr, NBL, boka Knut Knutsen OAS av Tor Inge Vormedal, Kapital.

         Sønnen Ole Andreas begynte i rederiet i 1919. Han ble i 1921 disponent for D/S A/S Lisbeth og senere i D/S A/S O. A. Knudsen som i 1929 ble omdøpt til Hvalfanger-A/S Suderøy.

1925 kjøpte Knut Knutsen OAS en nedlagt hvalfangststasjon i Mossamedes i Angola men fangsten var ikke lønnsom og den ble nedlagt i 1928, men Knut Knutsen fortsatte med pelagisk hvalfangst fram til september 1959.

1926 kom Knut Knutsen OAS med i linjefart på vestkysten av Nord- og Sør-Amerika for Winge & Co., Oslo.
1927 ble Knutsen med i en linje mellom Europa og Sør-Amerikas vestkyst – Den Skandinaviske Syd-Pacific Linje.
1929 i april overtok Knutsen Winge Line med 4 skip. Winge Line ble omdøpt til Knutsen Line North Pacific-South Pacific Service.

 1927 ble Knutsen med i en linje mellom Europa og Sør-Amerikas vestkyst – Den Skandinaviske Syd-Pacific Linje.

  1929 i april  overtok Knutsen Winge Line med 4 skip. Winge Line ble omdøpt til Knutsen Line North Pacific-South Pacific Service.

1935 gikk Ole Andreas sammen med svogeren Lars Fostenes om 2 rederiselskaper og dannet sitt eget selskap Skibs-A/S Ogeka.
1935 dannet Knutsen linjen Knutsen Line North Pacific-UK Service..

1938 ble Ole Andreas medinnehaver i firmaet Knut Knutsen OAS.

         Knut Knutsen OAS døde 05/02-1946 i Oslo. Båren ble ført hjem til Haugesund av rederiets skip ELISABETH BAKKE. Ole Andreas Knutsen ble nå eneansvarlig for firmaet.

         I arveoppgjøret overtok datteren Ida Caroline Knutsen firmaene Skibs-A/S Hilda Knutsen med 3 skip og Skibs-A/S Samuel Bakke med 2 skip som ble levert til rederiet Christian Haaland i 1947.

         Ole Andreas sønn Knut Knutsen begynte i rederiet i 1949. I 1951 ble han ansatt som rederiets linjesjef. Han omstrukturerte linjefarten og la ned 2 linjer og la om seilingsmønstret på andre. Opprettet også Orient-linjen mellom Australia, Fjerne Østen og USA/Canada.
         I juni 1956 ble han syk og etter lengre sykehusopphold ble han erklært frisk i januar 1957.
Han kom ikke tilbake til Knut Knutsen OAS men etablerte sitt eget rederi Vibran Shipping med en kapital på 500.000 kroner av arven etter farfaren. Han overtok også D/S A/S Varøy.

         Knut Knuten OAS ble i årene fram til begynnelsen av 70-årene et stort rederi med tankfart, linjefart, fryseskip og med interesser i oljeselskap, lokalfart, fiskerier og eiendommer.
 
1971 fikk rederiet sin første supertanker, ELISABETH KNUDSEN og i 1973 TORILL KNUDSEN som tjente gode penger fram til Yom Kippur-krigen kollapset markedet i oktober 1973.

 1972 I desember kontraherte Knutsen en VLCC som ble forandret i juni 1973 til en ULCC på 416.000 tdw (HILDA KNUDSEN) og i august 1973 et søsterskip som ble først utsatt og i desember 1976 konvertert til 2 moderne linjeskip.

1980 ble Jens Ulltveit-Moe ansatt som daglig leder. I 1982 fikk han Knutsen-arvingene og banken med på å danne Knutsen OAS Shipping A/S med 40% til arvingene, 40% til banken og 20% til Ulltveit-Moe.

1985 tok banken Knutsen-arvingenes del av firmaet og Ulltveit-Moe fikk 30% for 100.000 kroner.
Knutsen-arvingene var nå helt ute av rederiet. Etter mange rettsaker tapte til slutt arvingene og deres interesser i Knut Knutsen OAS var over. Ulltveit-Moe overtok senere hele rederiet.

Knutsen OAS Shipping er senere blitt et stort rederi innen bøyelasting og gasstank med Trygve Seglem som disponent.

Kilde: Miramar, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av Tor Inge Vormedal, NBL, Kapital.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær

 

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
GRAAFSTROOM 1879 1897 0 SS/BRK Knut Knutsen OAS
LEIF 1872 1899 0 DS Knut Knutsen OAS
IDA 1884 1900 0 DS Knut Knutsen OAS
INGEBORG 1871 1902 0 DS Knud Johan Knudsen & Knut Knutsen OAS
ORLANDO 1885 1906 0 SS/KTR Knut Knutsen OAS
O. A. KNUDSEN (1) 1907 1907 0 DS Knut Knutsen OAS
VARØ 1883 1912 0 DS Knut Knutsen OAS
JOHN BAKKE (1) 1913 1913 0 DS Knut Knutsen OAS
ALMAR 1873 1913 0 DS Knut Knutsen OAS
LISBETH (1) 1915 1915 0 DS Knut Knutsen OAS
GARSØ 189 1915 0 DS Varøs Rederi
ANNAHO 1890 1915 0 DS D/S A/S Annaho
FØINA 1915 1915 0 DS Knut Knutsen OAS
CLEVELAND 1917 1917 0 DS Knut Knutsen OAS
GOLDEN GATE 1917 1917 0 DS D/S A/S Golden Gate
KEY WEST 1917 1917 0 DS Knut Knutsen OAS
JEANNETTE SKINNER 1917 1917 0 TS D/S A/S Jeannette Skinner 
H. C. FLOOD 1917 1917 0 DS D/S A/S H. C. Flood
VIBRAN (1) 1891 1919 0 DS Knut Knutsen OAS
LISBETH (2) 1922 1922 0 DS D/S A/S Lisbeth
JOHN BAKKE (2) 1923 1923 0 DS D/S A/S Jeanette Skinner
STORESUND (1) 1890 1923 0 DS D/S A/S Varøy
IDA (2) 1924 1924 0 DS D/S A/S Jeanette Skinner 
SOKNDAL 1919 1924 0 DS D/S A/S Varøy
VINLAND 1924 1924 0 MS D/S A/S John Bakke
SUDERØY 1913 1924 4 DS/FLK D/S A/S O. A. Knudsen
SUDERØY I 1925 1925 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Praia Amelia
MARGARITA MOLLINS 1925 1925 0 DS/HVB Hvalfanger-A/S Praia Amelia
IDA KNUDSEN (1) 1925 1925 0 MT D/S A/S Jeanette Skinner
O. A. KNUDSEN (2) 1925 1925 0 MT D/S A/S Jeanette Skinner
DOCTON 1919 1926 0 MS/SKN Knut Knutsen OAS
MARIE BAKKE (1) 1926 1926 0 MS Skibs-A/S Marie Bakke
LOANDA (ex JOHN) 1910/09 1926 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Praia Amelia
ANGOLA (ex RIO CHIRA) 1914/09 1928 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Praia Amelia
HEGRE 1892 1928 0 DS D/S A/S Den Skandinaviske Syd-Pacific-Linje
HILDA KNUDSEN (1) 1928 1928 0 MT Skibs-A/S Hilda Knudsen
JOHN BAKKE (3) 1929 1929 0 MS D/S A/S Jeanette Skinner
POLJANA 1920 1929 0 DS Skibs-A/S Pacific
TOSCA 1920 1929 0 MS Skibs-A/S Pacific
GEISHA 1921 1929 0 MS Skibs-A/S Pacific
INDRA 1923 1929 0 MS Skibs-A/S Pacific
SAMUEL BAKKE 1929 1929 0 MS Skibs-A/S Samuel Bakke 
SUDERØY I (ex LOBITO) 1925 1929 1 Hvalfanger-A/S Suderøy
MOSSAMEDES 1925/01 1929 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
LANDANES 1914/09 1929 3 Hvalfanger-A/S Suderøy
LOANDA 1910/09 1929 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY IV 1930/08 1930 3 Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY V (R-49-H) 1930 1930 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
KAIA KNUDSEN (1) 1931 1931 0 MT Skibs-A/S Samuel Bakke 
ANNA KNUDSEN (1) 1931 1931 0 MT D/S A/S Jeanette Skinner 
JOHN KNUDSEN 1934 1934 0 MT Skibs-A/S Hilda Knudsen
VIBRAN (2) 1935 1935 0 MS Skibs-A/S Ogeka
EIKHAUG 1903 1935 0 DS Eikhaugs Rederi A/S
MARTIN BAKKE (1) 1936 1936 0 MS Skips-A/S Marie Bakke 
SUDERØY VI 1929/08 1936 4 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
ELISABETH BAKKE 1937 1937 3 MS D/S A/S Jeanette Skinner 
EMMA BAKKE (1) 1929 1937 0 MS Skips-A/S Hilda Knutsen
SOFIE BAKKE (1) 1938 1938 0 MS Skibs-A/S Hilda Knudsen
MARGRETHE BAKKE 1938 1938 0 MS D/S A/S Golden Gate
O. A. KNUDSEN (3) 1938 1938 0 MT Skibs-A/S Marie Bakke 
HARDHAUS 1912 1939 0 DS A/S Hardhaus
K. J. KNUDSEN 1940 1945 0 MT D/S A/S John Bakke
SOFIE BAKKE (2) 1945 1945 0 MS Skibs-A/S Pacific
KNUT BAKKE 1945 1945 0 MS Skibs-A/S Hilda Knudsen
OLAV BAKKE 1945 1945 0 MS D/S A/S Jeanette Skinner
SUDERØY VII (II) 1939 1946 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
LCG(M) 130 1944 1946 0 MS Knut Knutsen OAS
LCG(M) 131 1945 1946 0 MS Knut Knutsen OAS
LCG(M) 132 1945 1946 0 MS Knut Knutsen OAS
MMS 43 1941 1946 0 MS Knut Knutsen OAS
SUDERØY IX 1947/08 1947 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY X (ex KREPS) 1942/12 1948 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY XI 1948/10 1948 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
KNUT KNUTSEN OAS (1) 1949 1949 0 MT D/S A/S Jeanette Skinner 
SUDERØY VIII (II) 1942 1949 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY XII 1948 1949 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
ANNA BAKKE 1950 1950 0 MS Skips-A/S Marie Bakke 
GJERTRUD BAKKE 1950 1950 0 MS D/S A/S Lisbeth
SUDERØY XIV 1941/12 1950 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
BAKKE BOY 1947 1951 0 MS Skibs-A/S Marie Bakke
O. A. KNUDSEN (4) 1951 1951 0 MT Hvalfanger-A/S Suderøy
KNUT KNUTSEN OAS (2) 1951 1951 0 MT D/S A/S Jeanette Skinner 
SUDERØY XV 1951/10 1951 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY XVI 1952/10 1952 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
ELISABETH KNUDSEN 1953 1953 0 MT Skibs-A/S Marie Bakke 
SUDERØY XVII 1953/10 1953 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
ASTRID BAKKE 1954 1954 0 MS D/S A/S Jeanette Skinner 
ELLEN BAKKE 1954 1954 0 MS D/S A/S Lisbeth
VIBRAN (3) 1954 1954 0 MT D/S A/S Jeanette Skinner 
KRISTIN BAKKE 1955 1955 0 MS Hvalfanger-A/S Suderøy
TORE KNUDSEN 1956 1956 0 MT Hvalfanger-A/S Suderøy
ELIN KNUDSEN 1956 1956 0 TT D/S A/S Jeanette Skinner
HILDA KNUDSEN (2) 1956 1956 0 MT Skibs-A/S Marie Bakke 
INGER KNUDSEN 1957 1957 0 MT D/S A/S Lisbeth
IDA KNUDSEN (2) 1958 1958 0 MT D/S A/S Jeanette Skinner
STORESUND (2) 1958 1958 0 MS Skibs-A/S Marie Bakke 
GUDRUN BAKKE 1958 1958 0 MS D/S A/S Golden Gate
LLOYD BAKKE 1959 1959 0 MS Skibs-A/S Ogeka
HELLESUND (2) 1959 1959 0 MS Skips-A/S Marie Bakke 
MARTHA BAKKE 1960 1960 0 MS D/S A/S Jeanette Skinner 
RAGNA BAKKE 1961 1961 0 MS Skibs-A/S Pacific
EMMA BAKKE (II) 1962 1962 0 MS Skibs-A/S Marie Bakke 
BAKKE REEFER 1963 1963 0 MS Skibs-A/S Marie Bakke 
BAKKE COOLER 1963 1963 0 MS Hvalfanger-A/S Suderøy
MARTIN BAKKE (II) 1951 1965 0 MS Skibs-A/S Marie Bakke 
ANNA KNUDSEN (II) 1966 1966 0 MT Skibs-A/S Jeanette Skinner 
JOHN KNUDSEN (2) 1967 1967 0 MT D/S A/S Lisbeth
SMEDESUND 1955 1968 0 MS A/S Veritas
ELISABETH KNUDSEN (2) 1970 1970 0 TT D/S A/S Jeanette Skinner, Skibs-A/S Marie Bakke & Skibs-A/S Suderøy
TORILL KNUDSEN 1973 1973 0 TT D/S A/S Jeanette Skinner, Skibs-A/S Marie Bakke & Skibs-A/S Suderøy
HILDA KNUDSEN (3) 1976 1976 0 TT P/R Hilda Knudsen
JOHN BAKKE (4) 1978 1978 0 MS P/R John Bakke
MARIE BAKKE (2) 1978 1978 0 MS P/R Marie Bakke
SUDERØY IIII 1910/09 1910 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S NOR
SUDERØY VIII 1942 1946 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Pelagos
SUDERØY 1913/03 1913 2 DS A/S Atlas
SUDERØY VII (II) 1939/10 1939 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
SUDERØY VIII 1942/10 1948 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
SUDERØY XIV 1941/10 1959 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
SUDERØY XIV 1952/10 1959 2 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
SUDERØY X 1942/12 1942 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
HVAL XI 1925 1934 5 DS/HVB Johan Rasmussen & Co
LANDANES 1914/09 1925 3 Cia. Ballenara del Peru Ltda. (Tønsbergs Hvalfangeri v/Hans Borge), Callao, Peru
SUDERØY 1913/03 1961 5 DS/FLK Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
SUDERØY 1913/03 1961 1 DS/FLK Anders Jahre A/S og Marian A/S og Toba A/S
   
https://www.sandefjordshistorie.no