• Bildeserie fra hvalkokeriet Thor I sesongen 1930-31
    Bilder i undergrupper: 44

 • Flensing av hval
    Bilder i undergrupper: 41

 • Gamle sjøkart fra sydishavet
    Bilder i undergrupper: 11

 • Gaver og gjenstander fra redriene.
    Bilder i undergrupper: 28

 • Gravsteder på Syd Georgia
    Bilder i undergrupper: 4

 • Hestnes hvalstasjon på Hitra
    Bilder i undergrupper: 20

 • Hvalkanonens historie
    Bilder i undergrupper: 4

 • Hvalskytter Carl Anton Hansen
    Bilder i undergrupper: 2

 • Kaptein Christian Theodor Pedersen
    Bilder i undergrupper: 44

 • Kosmos-ekspedisjonen til Rosshavet 1929-30
    Bilder i undergrupper: 65

 • Patenter og utstyr
    Bilder i undergrupper: 15

 • Produkter fra hvalfangst
   

 • Signy Island hvalstasjon
    Bilder i undergrupper: 7

 • Syd Georgia og alle hvalstasjonene
    Bilder i undergrupper: 46

   
https://www.sandefjordshistorie.no