• Totalt bilder i artikkelen: 2

    Tegning av Nils E. Olsen

   
https://www.sandefjordshistorie.no