Hvalolje var ettertraktet til kosmetikk, til lampeolje, til margarinproduksjon og til og med i romfartsindustrien var det etterspørsel etter hvalolje. Dette førte til en rovdrift i hvalfangsten som ikke var bærekraftig. Dagens fangst, derimot, er bærekraftig og en viktig del av norsk fiskeripolitikk.

Les mer

Når man tenker på produkter fra hvalfangst, er hvalolje-produktet de fleste vet om. Fram til midten av 60-tallet ble hvalolje brukt i mange produkter som fantes i de fleste norske hjem. Det dreide seg om lampeolje, olje til smøring, margarin, såpe, kosmetikk o.a. Fra bardehvalen fikk man barder som kunne benyttes i korsetter og i paraplyer. For å utnytte mest mulig av hvalen, produserte man også guano. Guano var kjøtt og benavkok fra hvalen som ble malt og ble benyttet som gjødsel og tilsetning til dyrefor. Det lille bildet viser produksjon av guano.

Sist men ikke minst er det et faktum at hvalkjøtt er en utmerket og svært sunn matrett. I dag får man kjøpt frossen hvalbiff i de fleste dagligvarebutikker i Norge, og det serveres hvalbiff med kjøtt fra vågehval på flere restauranter. I Norge jaktes årlig vågehval fra en bestand i vekst. 

   
https://www.sandefjordshistorie.no