Rederiselskap: Ministry of War Transport (MoWT)

Tilbake til søk
Eier Britiske myndigheter
Etablert
Sted London
Land Storbritannia
Formål

Kontroll over land og sjøtranspot i krig.

Disponent
Tidligere navn

Akkurat som Norge dannet Nortraship, så dannet man i Storbritannia en egen avdeling/departement som ble navngitt som Ministry of War Transport (MoWT). En avdeling under den sittende regjering for å kontrollere og samordne transport på sjø og land under krigen. MoWT ble grunnlagt 01/05-1941.
Etter krigen og freden kom i Europa gikk avdelingen igjen tilbake i «sivil» tjeneste og ble omdøpt transportdepartementet i april 1946.
Mange norske fartøy ble utleid til Ministry of War Transport (MoWT) under annen verdens krig.

*MoWT, (Ministry of War Transport): Skip som var Bygget eller rekvirert i UK under den 2. verdenskrig ble underlagt MoWT, mens driftansvaret var overlatt til sivile rederier. Generelt sett var fordelingsnøkkelen enkel: Antall skip som MoWT tilførte sivile rederier var proporsjonalt med det antall skip samme reder hadde mistet i krigshandlinger. Eksempelvis i SOUTHERN OPAL's tilfelle var MoWT den reelle eier, mens Salvesen i 1943 ble skipets disponent og fikk ansvar for bemanning og drift.
På en annen side avgjorde Admiralitet hvis og når et skip skulle seile i konvoi eller om det var hurtig nok skulle seile uavhengig. Admiralitet bestemte også skipets kurs og fart mens Ministry of Shipping (MoS), senere MoWT, ble overlatt å bestemme last og destinasjon for alle skip. MoS/ MoWT hadde dessuten mandat til å rekvirere allierte og nøytrale skip i britiske havner.

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
SUEVIC 1901/12 1928 1935 8 DS/FLK Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co)
SAN GREGORIO 1913/07 1926 1936 16 DS/FLK Hvalfanger-A/S Rosshavet
RFA THORSHØVDI 1937/09 1954 1960 2 MT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
EMPIRE CHIEF 1897/08 1927 1929 2 DS/FLK Anglo-Norse Co. Ltd. A/S
EMPIRE NORSE 1914/05 1953 1956 15 DS/FLK L'Armament Baleinier S. A.
EMPIRE HERITAGE 1930/07 1930 1936 6 DS/FLK The Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd
SEEBÄR 1942/01 1947 1958 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
SOBKRA 1937/11 1937 1941 4 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SATSA 1936/11 1936 1941 2 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
EMPIRE VICTORY 1937/09 1950 1957 13 DS/FLK The Union Whaling Co. Ltd, Durban
EMPIRE VIKING I 1929 1929 1932 1 DS/HVB Viking Whaling Co Ltd, , Newcastle
EMPIRE VIKING II 1929 1929 1932 1 DS/HVB Viking Whaling Co Ltd, , Newcastle
EMPIRE VIKING III 1929 1929 1932 1 DS/HVB Viking Whaling Co Ltd, , Newcastle
EMPIRE TEGEBYA 1928/03 1946 1959 8 MT Viriks Rederi A/S
EMPIRE CATCHER 1942 1945 1946 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
   
https://www.sandefjordshistorie.no