Rederi: Olsen & Ugelstad

Tilbake til søk
Eier
Etablert
Sted/By OSLO
Fylke Oslo
Land Norge
Formål

Skipsfart generelt

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

REDERNE OG ETABLERERNE I OLSEN & UGELSTAD.
Rederiet Olsen & Ugelstad bestord av to hovedpersoner. Kristoffer Olsen og Rudolf Ugelstad.

Kristoffer Olsen var født i Stokke i Vestfold 08/08-1883. Begynte sin karriere som handelsbetjent. Gikk over i shipping hvor han i flere år var ansatt i en dampskipsekspedisjon. Kristoffer Olsen hadde nese og dyktighet for faget og klatret fort i hierarkiet. Som 24 åring kom han inn i rederiet Ejnar Stensrud i Skien. Her ble han ansatt som kontorsjef. Olsen ble tilknyttet skipsfarts organisasjoner og var styremedlem og formann i Oslo Rederiforening og medlem av hovedstyret i Norges Rederiforbund. Han var også politisk interessert og var medlem av Oslo bystyre fra 1928 til 1933.
Olsen var også intessert i seiling og hans båt vant gullmedalje i sommer olympiaden i Antwerpen i 1920.
Han ble under krigen arrestert av tyskerne i mai 1943 og satt som gissel i 4 måneder på Bredtvedt fengsel. Etter krigen var hans helse avtagende men han var akrtivt ned i driften på kontoret til han døse i august 1948 bare 65 år gammel.

Rudolf Ugelstad var fra Brevik og var født 07/08-1878. Han begynte sin karriere som sjømann og gikk til sjøs allerede som 15 åring. Den tiden var det seilskip som rådde og han gikk gradene i dette yrket. Allerede som 23 åring fikk han sin første kommando som fører av briggen ESPERANZA. Hans første kommando på fartøy med damp til fremdrift var ARENA. Han hadde også parter i flere skip. I 1912 kom også han inn i rederiet Ejnar Stensrud og veiene til disse to krysset og i 1915 dannet de sitt egen rederi under navnet Olsen & Ugelstad.
I 1948 døde hans kompaniong, Kristoffer Olsen ogansvaret for vudere drift kom helt og holdent over på Ugelstads skuldre.
I 1951 ble han utnevnt til ridder av Vasaordenen o i 1954 ble Ugelstad slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og i 1960 Offiser av den hollandske Oransje-Nassau Orden.
Han døde 07/11-1962 84 år gammel.
Rederiet bestod helt frem til 1978 da konkursen innheltet rederiet og som så mange andre velrenomerte rederier på den tiden måtte man legge inn årene for godt.

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
DOVREFJELL (1) 1891 1915 0 DS A/S Dovrefjell
VESLEFJELL (1) 1903 1915 0 DS A/S Dovrefjell
SUPERB 1874 1915 0 LEKT Olsen
HANNA 1874 1915 0 LEKT Olsen & Ugelstad
EFFENDI 1882 1915 0 LEKT Olsen & Ugelstad
RUDOLF 1893 1915 0 DS A/S Rudolf
TAORMINA 1896 1915 0 DS A/S Rudolf
FILEFJELL (1) 1910 1915 0 DS Olsen & Ugelstad
EGERØ 1883 1915 0 DS A/S Egerø
ALERT 1881 1916 0 LEKT Olsen & Ugelstad
MARY 1869 1916 0 LEKT Olsen & Ugelstad
ESMERALDA ? 1916 0 LEKT Olsen & Ugelstad
SKARPSNO 1889 1916 0 DS Olsen & Ugelstad
JOTUNFJELL (1) 1915 1916 0 DS A/S Jotunfjell
RUTENFJELL (1) 1875 1916 0 DS A/S Rudolf
FALKEFJELL (1) 1883 1916 0 DS A/S Egerø
LUKSEFJELL (1) 1889 1916 0 DS Olsen & Ugelstad
SCOTTISH GLENS 1885/04 1917 2 SS/JFG A/S Dovrefjell
TELEFON 1878 1917 0 SS/BRK Olsen & Ugelstad
RUTENFJELL (2) 1917 1917 0 DS A/S Rudolf
MUNTER 1872 1917 0 DS A/S Egerø
FLUGT 1871 1917 0 DS Lægter-A/S Superb
CRATHEUS 1911 1917 0 DS A/S Egerø
HAVTOR 1882 1917 0 DS A/S Havtor (Olsen & Ugelstad), Kristiania
GRANLI 1890 1917 0 DS A/S Rudolf
BRO 1901 1918 0 DS A/S Luksefjell
TANGO 1901 1918 0 DS Skibs-A/S Kingston
KINGSTON 1903 1918 0 DS Skibs-A/S Kingston
HUFTERØ 1904 1918 0 DS Skibs-A/S Kingston
PRINCE GEORGE 1884/03 1918 0 SS/BRK A/S Havtor (Olsen & Ugelstad), Kristiania
TORMOD 1888 1918 0 DS Skibs-A/S Kingston
DOVREFJELL (2) 1889 1919 0 DS A/S Dovrefjell
HAUKEFJELL (1) 1921 1921 0 DS A/S Luksefjell
KALLIOPE 1888 1922 0 SS/JFG A/S Rudolf
RAVNEFJELL (1) 1922 1922 0 DS A/S Rudolf
TYRIFJELL 1870 1922 0 DS Olsen & Ugelstad
TOREFJELL 1902 1924 0 DS A/S Luksefjell
VARDEFJELL (1) 1908 1924 0 DS A/S Valberg
LUKSEFJELL (2) 1984 1926 0 DS A/S Luksefjell
DOVREFJELL (3) 1916 1927 0 DT A/S Dovrefjell
ØRNEFJELL (1) 1929 1929 0 DS A/S Luksefjell
FRISCO 1927 1930 0 DS A/S Valberg
LUKSEFJELL (3) 1930 1930 0 DS A/S Luksefjell
FILEFJELL (2) 1927 1930 0 MT A/S Filefjell
FALKEFJELL (2) 1931 1931 0 MT A/S Falkefjell
VARDEFJELL (2) 1931 1931 0 DS A/S Valberg
MÅKEFJELL (1) 1932 1932 0 DS A/S Luksefjell
RUTENFJELL (3) 1933 1933 0 DS A/S Luksefjell
GLITREFJELL 1934/05 1934 2 DS A/S Rudolf
HARPEFJELL (II) 1924/11 1934 2 DS A/S Rudolf
FAGERFJELL (1) 1935 1935 0 MT A/S Dovrefjell
CARMELFJELL 1935 1935 0 DS A/S Luksefjell
JAMES HAWSON 1930 1935 0 MT A/S Tank
RUTENFJELL (4) 1935 1935 0 DS A/S Rudolf
HARPEFJELL (1) 1936 1936 0 DS A/S Filefjell
SVANEFJELL (1) 1936 1936 0 DS A/S Falkefjell
TABORFJELL (1) 1936 1936 3 DS A/S Luksefjell
TINDEFJELL (1) 1936 1936 0 DS A/S Falkefjell
JOTUNFJELL (2) 1937 1937 0 MT A/S Dovrefjell
ØRNEFJELL (2) 1937 1937 0 DS A/S Luksefjell
RAVNEFJELL (2) 1938/01 1938 1 DS A/S Rudolf
TABORFJELL (2) 1938 1938 0 DS A/S Rudolf
HARPEFJELL (2) 1939 1939 0 DS A/S Rudolf
VARDEFJELL (3) 1940 1940 0 MT A/S Filefjell
DOVREFJELL (4) 1945 1945 2 MT A/S Dovrefjell
HAUKEFJELL (2) 1941 1945 0 MT A/S Falkefjell
KRONPRINSEN 1942 1945 0 MS A/S Rudolf
FILEFJELL (3) 1948 1948 0 MT A/S Filefjell
HEMSEFJELL (1) 1948 1948 0 DS A/S Rudolf
MÅKEFJELL (2) 1948 1948 0 DS A/S Luksefjell
TERNEFJELL (1) 1948 1948 0 DS A/S Rudolf
SIREFJELL (1) 1936 1949 0 MT A/S Falkefjell & A/S Luksefjell
TINDEFJELL (2) 1979 1949 0 MS A/S Rudolf
ETNEFJELL 1950 1950 0 MT A/S Dovrefjell
STRIX 1930 1950 0 MT Skibs-A/S Dieseltank
SOGNEFJELL (1) 1951 1951 0 MT A/S Dovrefjell
VESLEFJELL (2) 1951 1951 0 MS A/S Falkefjell
RONDEFJELL 1951/12 1951 5 MT A/S Falkefjell
BYKLEFJELL 1952 1952 0 MS A/S Luksefjell
HOLTEFJELL 1952 1952 0 MT Skibs-A/S Dieseltank
LUKSEFJELL (3) 1952 1952 0 MS A/S Luksefjell
FAGERFJELL (2) 1953 1953 0 MT A/S Dovrefjell
TINDEFJELL 1953 1953 0 MS A/S Dovrefjell
GRINDEFJELL 1953 1953 0 MS A/S Luksefjell
HARPEFJELL 1953 1953 0 MS A/S Rudolf & A/S Luksefjell
RUTENFJELL (5) 1953 1953 0 MS A/S Rudolf
RAVNEFJELL (3) 1955 1955 0 MS A/S Dovrefjell
TERNEFJELL (2) 1955 1955 0 MS A/S Dovrefjell
HAUKEFJELL (3) 1955 1955 0 MT A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
SVANEFJELL (2) 1955 1955 0 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
VARDEFJELL (4) 1955 1955 0 MT A/S Fagerfjell
NOREFJELL (1) 1956 1956 0 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
VARANGFJELL (1) 1956 1956 2 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
LYSEFJELL (1) 1957 1957 0 MT A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
GJENDEFJELL (1) 1958 1958 0 MS A/S Falkefjell & Skibs-A/S Dieseltank
HOVDEFJELL 1958 1958 1 TT A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
ØRNEFJELL (3) 1954 1958 0 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
HEMSEFJELL (2) 1959 1959 0 MS A/S Dovrefjell
JOTUNFJELL (3) 1959 1959 0 MS A/S Dovrefjell
MÅKEFJELL (3) 1959 1959 0 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
HAUKEFJELL (4) 1960 1960 0 MT A/S Dovrefjell
LYSEFJELL (2) 1960 1960 0 MT A/S Dovrefjell & A/S Falkefjell
FJELL REEFER 1960 1960 0 MS A/S Falkefjell & Skibs-A/S Dieseltank
GLOBE TRADER 1938 1960 0 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
DOVREFJELL (5) 1961 1961 0 TT A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
FALKEFJELL (3) 1961 1961 0 TT A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
FILEFJELL (4) 1961 1961 0 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
HAUKEFJELL (5) 1962 1962 0 MS A/S Luksefjell & A/S Rudolf
SIREFJELL (2) 1962 1962 0 MS A/S Luksefjell & A/S Rudolf
SVANEFJELL (3) 1962 1962 0 MS A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
LUNDEFJELL 1949 1964 0 MS A/S Luksefjell & A/S Rudolf
RUGDEFJELL 1950 1964 0 MS A/S Luksefjell & A/S Rudolf
VARDEFJELL (5) 1964 1964 0 MT A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
FAGERFJELL (3) 1965 1965 0 MT A/S Falkefjell & A/S Dovrefjell
HOLTEFJELL (2) 1965 1965 0 MS A/S Falkefjell
ØRNEFJELL (4) 1955 1965 0 MS A/S Falkefjell og Skips-A/S Dieseltank
NOREFJELL (2) 1966 1966 0 MS A/S Dovrefjell & A/S Falkefjell
SOGNEFJELL (2) 1967 1967 0 MS A/S Dovrefjell
DOVREFJELL (6) 1968 1968 0 MS A/S Dovrefjell & A/S Falkefjell
GJENDEFJELL (2) 1961 1968 0 MS A/S Dovrefjell & A/S Falkefjell
FILEFJELL (5) 1968 1968 0 MS A/S Rudolf
TERNEFJELL (2) 1956 1970 0 MS A/S Rudolf & A/S Luksefjell
BRUCE CELINE 1971 1971 0 MT K/S A/S Filefjell & Co.
BRUCE HANDARA 1971 1971 0 MT K/S A/S Hemsefjell & Co.
BRUCE KAETE 1971 1971 0 MT K/S A/S Hemsefjell & Co.
BRUCE SALLY 1971 1971 0 MT K/S A/S Filefjell & Co. 
BRUCE KIMIKO 1972 1972 0 MT K/S A/S Filefjell & Co. 
FJELL (?) 1973 1973 0 MS Olsen & Ugelstad
FALKEFJELL (4) 1973 1973 0 TS I/S A/S Falkefjell
JOTUNFJELL (4) 1973 1973 0 MS I/S A/S Jotunfjell
VARANGFJELL (2) 1973 1973 0 MS Townsend Car Ferries
FAGERFJELL (4) 1974 1974 0 MT A/S Fagerfjell
SCOTTISH GLENS 1885/04 1939 4 MS/FLK Skips-AS Haugar (Anders Jahre)
SCOTTISH GLENS 1885/04 1916 2 SS/FRG A/S Breviks Rederi
SCOTTISH GLENS 1885/04 1910 2 SS/JFG A/S Scottish Glens, Larvik
ARENA 1883 1907 0 DS A/S Arena
HAFRSFJORD 1884 Greenock 1905 Liverpool 3 SS/BRK A. F. & Co. Klaveness 1898-1907
   
https://www.sandefjordshistorie.no