Rederiselskap: Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland

Tilbake til søk
Eier Chr. Salvesen & Co.
Etablert
Sted Leith,
Land Skottland

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
BOUVET 1 1930/08 1932 1940 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
BOUVET 2 1930/08 1932 1940 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
HMS BOUVET 3 (FY-1698) 1930/09 1932 1940 2 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
BOUVET 4 1930/09 1932 1940 2 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
HAV 1931/03 1935 1940 5 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SATSA 1936/11 1936 1941 2 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
GUN 6 1916/10 1936 1942 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN VENTURER 1945/10 1945 1961 10 DS/FLK Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN ACTOR 1950/09 1950 1964 5 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN HUNTER 1951/05 1951 1956 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN HARPER 1951/06 1951 1966 4 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
BOUVET 1 1930/08 1930 1932 2 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
BOUVET 2 1930/08 1930 1932 1 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
BOUVET 3 1930/09 1930 1932 0 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
BOUVET 4 1930/09 1930 1932 1 DS/HVB The Sevilla Whaling Co.Ltd
NEW SEVILLA 1900/12 1930 1930 3 DS/FLK Anders Jahre og A. P. Møller, København
GUN 4 1911/10 1911 1912 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
GUN 7 1919/08 1921 1930 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
WINDHAM 1916/10 1916 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
BOUVET 1 1930/08 1932 1940 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
BOUVET 2 1930/08 1932 1940 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
SOUTHERN SHORE 1928/08 1926 1940 0 DS/HVB Southern Whaling & Sealing Co.
   
https://www.sandefjordshistorie.no