Rederiselskap: A/S Oceana (v/Johan Bryde)

Tilbake til søk
Eier A/S Oceana
Etablert 1887-02-23
Sted Sandefjord, Grønli
Land Norge
Formål

Selfangst i Nordishavet

Disponent
Tidligere navn

  

Selskapet A/S Oceana ble etablert i Sandefjord som et norsk selskap 23/2 1887 av Chr. Christensen og C. Lindenberg (Representant for Woltereck & Robertson i Hamburg, Tyskland som kjøpte og foredlet sel- og hvaloljen fra bl. a. Chr. Christensens fartøyer). Aksjekapitalen var på kr. 94 000. Christensen og Lindenberg representerte samtlige aksjer, hvor Christensen hadde majoriteten. Selskapet ble dannet for drift av de 5 bottlenosfangere: POLARSTJERNEN, CITO, FRANKLIN, PENDA og ARIES som Christensen året før hadde kjøpt av et konkursbo i Larvik for kr. 73.000.
De to første driftsår var gunstige med overskudd på henholdsvis kr. 43.096 og kr. 23.620.
I mars 1889 kjøpte selskapet ytterligere 5 skip av Christensen: JASON, ELIDA, HERTA, FORTUNA og FREMAD. Gonvig Trankogeri fulgte også med. Aksjekapitalen ble utvidet til kr. 600 000. Selskapets vedtekter er datert 29. mai 1889.
Når loven av 17/05-1890 gjorde det nødvendig for ethvert selskap engasjert i handel å registrere seg, ble A/S Oceana registrert i Sandefjord firmaregister 21/03 1891, med Christen Christensen som styreformann og Johan Bryde som styremedlem. Johan Bryde var Chr. Christensens svigersønn. William Robertson i Hamburgfirmaet Woltereck & Robertson var opprinnelig fra Skottland.
I 1898 overlot Christensen disponeringen av A/S Oceana til sin svigersønn, skipsreder Johan Bryde.

Johan Bryde drev A/S Oceana frem til 1905

 

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
FREMAD 1871 1871 1889 1 SS/SKN A/S Oceana (Chr. Christensen)
FRANKLIN 1872 1910 1913 1 SS/SKN Aktieselskapet Oceana (v/Haldor Virik)
CITO 1873 1909 1913 4 SS/SKN Aktieselskapet Oceana (v/Haldor Virik)
JASON 1881 1881 1886 5 SS/DS Chr. Christensen (II)
ARIES 1875 1886 1898 2 SS/SKN A/S Oceana (Chr. Christensen)
PENDA 1875/06 1887 1898 1 SS/DS A/S Oceana (Chr. Christensen)
HERTHA 1884 1884 1886 3 SS/DS Chr. Christensen (II) 1845-1923
   
https://www.sandefjordshistorie.no