CITO
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal JHSB
Byggeår 1873
Bruttotonn/BT 187
Nettotonn/NT 106
Drektighet 98,5 kl
Skrog LOA 30,9 M'
Skrog LBP '
Bredde 7,38 M
Dypgående 3,53 M
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for sel og bottlenose fangst
Hastighet 5,0 knop uten seil.
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel, kullfyrt, ildrørskjel
Kjelebygger Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2-trinns ekspansjon, 2-sylindret, 15 NHK
Maskin-/motorbygger Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1873 Bygget som skonnert CITO av Paul Otøen, Ottøy i Ryfylke for Ths. Tostensen m.fl., Stavanger. Benyttet som bottlenosefanger med eier Th. Thorsen som fører (1873-81)
1884 Solgt til Axel Herlofson, Arendal. Registrert i Arendal. Ombygget med dampmaskin som hjelpedrift. Innsatt en stempel dampmaskin, 2-sylindret type., produsert ved A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. 15 NHK og 5 knops fart med bare propelldrift.
1885 Innkjøpt av A/S Polarstjernen (Knutsen & Herlofson), Larvik, Registrert i Larvik.
1886 Solgt på auksjon til A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord, sammen med fire andre skuter (PENDA, FRANKLIN, ARIES og POLARSTJERNEN) fra samme rederi for NOK 73.000. Dette innbefattet også beholdningen av fangstredskaper og inventar taksert til NOK 300.000. Hjemsted Framnæs, registrert i Sandefjord.
1892 Ombygget
1898 Disponent ansvaret av selskapet A/S Oceana og CITO overføres til Johan Bryde, Sandefjord, som var Chr. Christensens svigersønn.
1905 A/S Oceana m/skip, videre disposisjoner overføres til Jean B. Linaae, Sandefjord.
1909 A/S Oceana avvikles 20/12-1909. De 6 skip som var igjen ble overtatt av noen forretningsvenner som startet et nytt selskap, som igjen ga det navnet A/S Oceana, med en hel flåte av sel- og bottlenosfangere som bestod av ARIES, CITO, FRANKLIN, FORTUNA, FREMAD og HERTHA, samt Gonvig Trankogeri.
1910 Overtatt i 1910 for NOK 215.000. Det nye A/S Oceana ble registrert 18/01-1910, med Haldor Virik som disponent.
1915 Solgt til A. Hansen Baasnæs i Kopervik.Forlatt synkeferdig 09/12-1915 i Nordsjøen. Hun var på reise fra Lillesand til England med props. 1 mann omkom. Skuta blir berget til land og reparert
1916 CITO solgt til Fiske- & Fangstselskabet Fønix A/S (Knoph & Østrem A/S), Kopervik.
1917 Solgt til Norrig Sardinfabrik, Stavanger.
1918 Solgt til L. Bakken, Kopervik
1920 Sprang lekk 12/04-1920, på reise mellom Methil, Skottland og Boulogne, Frankrike med kullstøv. Slept inn til Scarborough. Kondemnert.

1873 Built as wood hulled schooner CITO by Paul Otøen, Ottøy of Ryfylke and Norway for Ths. Tostensen, Stavanger, Norway. Used as bottlenose catcher with Th.  Thorsen as the owner as master (1873-81)
1884 Sold til Axel Herlofson, Arendal. Homeport registered as Arendal. Converted to a sail ship w/auxiliary engine. A steam reciprocating engine, 2-cyl., produced by A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. Output of 15 NHK giving 5 knots of speed.
1885 Purchased by A/S Polarstjernen (Knutsen & Herlofson), Larvik. Registered in Larvik.
1886 Sold on forced sale to A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg) Sandefjord and registered in Sandefjord with Sandefjord as homeport. Sold en bloc with four other ships (PENDA, FRANKLIN, ARIES and POLARSTJERNEN) including fishing gear and inventory for an estimated value of NOK 300.000.
1892 Recontructed
1898 Management of A/S Oceana and all ships handed over to Mr Johan Bryde, son-in-law of Mr Chr. Christensen.
1905 New manager of A/S Oceana is ship owner Mr. Jean B. Linaae, Sandefjord.
1909 A/S Oceana liquidated on 20/12-1909.
Some business friends took over the six remaining ships. A new company by the same name was established.
1910 The new A/S Oceana was recorded by the authorities on 18/01. The whole fleet consists of ARIES, CITO, FRANKLIN, FORTUNA, FREMAD, HERTHA and the Gonvig Trankogeri. All taken over for NOK 215.000, with Mr. Haldor Virik as manager.
1915 Sold to A. Hansen Baasnæs in Kopervik, Norway. Abandoned in sinking condition on 09/12-1915 in the North Sea. She was on route from Lillesand, Norway to England with props. One casualty. The ship was rescued and taken to shore for repair.
1916 CITO is sold to Fiske- & Fangstselskabet Fønix A/S (Knoph & Østrem A/S), Kopervik, Norway.
1917 Sold to Norrig Sardinfabrik, Stavanger.
1918 Sold to L. Bakken, Kopervik, Norway.
1920 Observed severe leak on 12/04-1920, on voyage between Methil, Scotland and Boulogne, France with coal. Towed into Scarborough, North Yorkshire, England. Condemned.

 

 • CITO

  CITO
 • CITO

  CITO
 • CITO

  CITO
 • CITO

  CITO
Skipsførere:
Th. Thorsen 1873-81
C. Evensen 1887-
E. O. Kvilhaug
A. Andersen 1897
F. Christiansen 1899-, 1905
O. Henriksen 1909, 1914
L. Bakken 1916
Kilde: www.skipet.no, Malmsteinregisteret (Norsk Martimt Museum). Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no